Grilling av pølser i øsende regn.

Det er vår og det er skoleskogdager.

Tirsdag 19 mai var 5 trins elever fra Bagn skule, Begnadalen skole og Hedalen barne- og ungdomsskole. på skoleskog dag med Skogselskapet, skogeierlaget, skogbrukssjef og grunneier.

 

 

Selv om det regnet hele dagen var ungene blide og i godt humør. 

Skogplanting sto på timeplanen, elevene plantet ca 500 planter til sammen. De lærte om fotosyntesen og om hvorfor det er viktig å plante etter hogst.

Elevene ble delt i to grupper der den ene drev med planting før mat, og den andre gikk skogsti og bygde bru over bekken. mitt på dagen serverte skogbrukssjefen grillede pølser. så byttet de på med planting, skogsti og brubygging.

Selv om det var dårlig vær fikk elevene mye ut av dagen.

 

Skogselskapet i Oppland

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet