Saggrendaelever - illustrasjonsfoto

'Fra barkespade til simulator' – Skogskolen i Saggrenda fyller 50 år

 

I år er det 50 år siden skogskolen i Saggrenda så dagens lys, noe som vil bli markert lørdag 6. juni – i samarbeid med skognæringen og skogbrukets organisasjoner. Buskerud Skogselskap holder også sitt årsmøte som en del av arrangementet.

Skogsarbeid var 'i gamle dager' et belastende og farlig arbeid for de mange tusener i dette yrket.  På 50-tallet satte bøndenes organisasjoner ned en arbeidsgruppe for å planlegge en ny skogskole, og hvor formålet var å lære ungdommen riktig arbeids-teknikk samt å fremme skogproduksjon.  Bonde og skogbruker Petter Bakke fra Sigdal ble sentral i dette arbeidet.

 

Etter 8 års planlegging, med krevende arbeid rundt finansiering samt diskusjon om plassering, sto skolen ferdig i 1965.  Det var Buskerud fylke som sto for bygging og drift, men skolen skulle også dekke nabofylkene, og ble derfor en skole for hele sørøst-Norge.

 

Dette var bakgrunnen for at Kongsberg ble valgt som et sentralt lokaliseringssted.  I tillegg var det et viktig moment at Staten gjennom Sølvverksskogene hadde 160.000 dekar skog, som kunne nyttes som øvingsskoger

 

Skolen startet med kortere kurs, men gjennomførte allerede i 1967 det første 1-årige grunnkurset for skogbruk i Norge.  Senere har kurs- og skoletilbudene

utviklet seg i takt med tidens krav og skolesystemet forøvrig.

 

 

Elever fra hele Norge

 

I 1975 ble skolen overført til Staten ved Landbruksdepartementet, og ble da en av fem skoler på landbasis.  I denne statsskoleperioden hadde Saggrenda elever fra Kirkenes i nord til Mandal i sør.  Det var vanskelig å komme inn – rekordåret var 1989,  med hele 320 søkere!  Fullt utnyttet hadde skolen kapasitet til ca. 100 elever.

 

Skolen var også helt sentral, da skognæringen fikk sin fagbrevordning i 1994.

Saggrenda skolerte da i en periode over mange hundre skogsarbeidere.

 

I 1994 ble skolen igjen fylkeskommunal, og med elever primært fra Buskerud.

 

Gjennom disse 50 årene har skolen utdannet 2000 -2500 ungdommer. Dette er ungdommer som ofte senere har havnet i helt andre yrker og posisjoner, men hvor omkvedet har vært 'at den utdanningen jeg fikk på Saggrenda har vært meg til stor nytte senere i livet' – og like ofte – 'tida på Saggrenda har vært de beste skoleårene i livet mitt'.

 

Det er i denne sammenheng fristende å nevne at nyutnevnt Telenor-sjef

Sigve Brekke startet sin yrkesfaglige utdanning på Saggrenda.

 

Høyteknologi

 

I 2001 fikk Saggrenda sin første simulator, en kombinert hogstmaskin- og lassbærersimulator.  Dette var en investering på 1,2 mill. kroner, og hvor skognæringen og dens organisasjoner var viktige bidragsytere.

 

Som en kurositet kan nevnes at en av hovedstadens aviser tok kontakt med Saggrenda på dette tidspunktet, for å lage en reportasje om moderne skogbruksopplæring.

 

Journalisten må tydeligvis ha blitt imponert og overrasket over det han fikk se og høre.  Etter en runde på simulatoren, fikk han besøke en skogsmaskinfører, som for anledningen satt og leste 'hans avis' på nett via hogstmaskinens PC.  Overskriften på journalistens reportasje ble følgende:  'Månelandingsteknologien har inntatt skogbruket!'

 

I dag er skogsmaskinopplæring uten bruk av simulator utenkelig.

 

Fokus på rekruttering

 

Jubileumsdagen vil ha et variert innhold.  Det hele begynner med 'åpen dag' for publikum, gamle elever og næringen.  Her blir det grilling av elg, røyking av fisk, maskin- og redskapsutstilling, simulatorkjøring, hogstkonkurranse og -show, m.m. Dette skjer i nært samarbeid med Buskerud Skogselskap og utdanningsprosjektet 'Velg Naturbruk'

 

Den offisielle markeringen, som også er åpen for alle, vil bl.a. sette fokus på dagens utfordringer med rekruttering av fagarbeidere til næringen. Her stiller representanter for skogbrukets organisasjoner, utøvere samt utdanningssiden opp til debatt.

 

Dagen avsluttes med en jubileumsmiddag for inviterte gjester

 

Fungerende leder ved Kongsberg vgs, avd. Saggrenda, Olav O. Evju, håper og tror at denne jubileumsmarkeringen vil bli en vellykket dag 'i Saggrenda's historie'

 

 

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet