NORDISK SKOGHISTORISK KONFERANSE 26. - 30. august

Nordisk skoghistorisk konferanse i 2015 arrangeres i Norge. I samråd med våre nordiske samarbeidspartnere ble vi tidlig enige om at arrangementet skulle legges til perioden fra 26. til 30. august.  Vi starter i nærheten av hovedflyplassen på Gardermoen nord for Oslo, oppholder oss en dag i Romeriksregionen for deretter å avvikle resten av konferansen med Elverum som hovedarena.


 

 

Kort om programmet:

 

Onsdag 26. august:
Vi samles på Scandic Oslo Airport på Gardermoen.  Derfra tar vi på onsdag ettermiddag toget 12-15 minutter til Lillestrøm, hvor krefter fra lokale historielag vil gi oss en innføring i stedets fortid som sagbrukssentrum. 

 

Torsdag 27. august:
Denne dagen disponeres til en ekskursjon på Romerike med fagfolk fra museet på Fetsund lenser og Nordre Øyeren naturinformasjonssenter som vertskap.  Vi besøker ei rekonstruert oppgangssag, ser på kulturminner fra fløtingsepoken og landskapskvaliteter i Øyerdeltaet – fra buss og båt.  Seint på ettermiddagen går turen til Elverum, for innkvartering der.

 

Fredag 28. august:
Ekskursjon i seter- og skoglandskapet i Elverum, med fokus på endringer i de biologiske miljøene som konsekvens av moderne bruksendringer.  Vi starter i Norsk Skogmuseums skogbrannutstilling og fortsetter til det området som i 1976 ble rammet av en stor skogbrann, med påfølgende endringer i arealbruk, flora og fauna.  Vi kommer dessuten til å besøke setervanger hvor det også har foregått endringer i bruk og vegetasjonsmønstre.

 

Lørdag 29. august:
Før lunsj denne dagen tilbys forelesninger som alle er knyttet til tematikken «Skog og klima»:   

Bjarki Þór Kjartansson, Island:  «Framtidens klimat och skogstilväxt i Island»
Mattias Lundblad, Sverige:  «How can the Swedish Forests contribute to reach long-term climate objectives?»
Heli Peltona, Finland: «Climate Change and Management of Boreal Forsts.»
Peter Friis Møller, Danmark: «Klimaændringers indvirkning på de danske skove – set i historisk perspektiv».
Hanne Kathtrine Sjølie, Norge: «Poiltikk for å øke skogsektorens klimabidrag.»

Etter lunsj legges det opp til et program på museet, blant annet knyttet til:

Den nye basisutstillingen «Tråkk i mangfoldig natur» (om naturmangfold, utmarksforvaltning, jakt, fangst, ferskvannsfiske og sanking), og
«Det fantastiske treet» - der museet ved hjelp av verdens største aluminiumtre med fiberoptiske hjelpemidler vil formidle fotosyntesen og trærnes biologi.

Lørdagsprogrammet avsluttes med Nordisk festmiddag på restaurant Forstmann.

 

Søndag 30. august:
Hjemreise – for de flestes vedkommende antakelig med Elverum-Gardermoen flyplass som startetappe.

 

Boforhold:
Første natt vil konferansedeltakerne bo på Scandic Oslo Airport Gardermoen (950 kr. for enkeltrom).
I Elverum viser det at et stort sykkelritt 29. august har lagt beslag på mange av hotellsengene.  Vi har imidlertid reservert de rommene som fortsatt var ledige på det nye hotell Scandic Elgstua (kr. 990,- for overnatting + frokost, kr. 1 295 med fullt måltidsprogram).  Vi har også reservert Vesterhaug, som er et trivelig gårdspensjonat, på en jord- og skogeiendom som har huset både fløtingsinspektører og en av de norske familiene som investerte i sagbruk ved Kotka i Finland på slutten av 1800-tallet.  På Vesterhaug vil noen måtte regne med å dele rom, men prisen er noe lavere enn på hotellet (750 i enkeltrom, 550 i dobbeltrom).

 

Kostnader:
Det er vanlig at deltakerne under konferansen selv betaler sine reise- og oppholdskostnader.  Norsk Skogmuseum har søkt litt sponsorbistand for å dekke en del andre felleskostnader.  Dessverre drøyer det med svaret fra en sponsor – som da vi drøftet saken på forhånd – gav oss grunn til optimisme.  Vi håper fortsatt at vi får et sponsorbidrag, og tar sikte på å holde konferanseavgiften på et lavt nivå.

 

Påmelding innen 1. august:
Telefon: +47 62 40 90 00
E-post: booking.skogmuseet@annomuseum.no

 

Post:  Norsk Skogmuseum v/Bjørn Bækkelund, Postboks  117, 2401 Elverum, Norge

I og med at det foreligger to overnattingsalternativer i Elverum er det fint om vi ved påmelding får et hint om hvilket deltakerne prioriterer.  De som melder seg først vil få sine ønsker oppfylt, de som melder seg seinere vil måtte forholde seg til hvor det er ledige plasser.


Ytterligere informasjon:
Norsk Skogmuseum – booking.skogmuseet@annomuseum.no / +47 62 40 90 00 eller
Bjørn Bækkelund – Bjorn.Baekkelund@annomuseum.no eller bb@skogmus.no / + 47 90 94 34 21
Stig Hoseth – Stig.Hoseth@annomuseum.no / +47 91 54 62 52 
Johan C. Løken – johanc@johanc.no

 

Bjørn har ferie i perioden 25. juni – 5. juli, og får knapt sjekket e-post i denne perioden.
Stig har ferie i perioden 6. – 26. juli.

 

Vi ønsker alle hjertelig velkomne til konferanse i Norge!

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet