Elevene fra Sønsterud ga full gass under kvistekonkurransen

Skogbrukstunet 2015

Skogbrukstunet ble igjen et samlingspunkt med høy aktivitet på Jakt- og Fiskedagene.

Årets jakt og fiskedager ble en publikumssuksess med over 33 500 besøkende, noe som gir en publikumsøkning på drøye 1500 besøkende i forhold til fjoråret.

 

Skogbrukstunet er en sammeslutning av 11 organisasjoner innenfor skog-,eiendom- og utmarksforvaltning, som under disse dagene får profilert skogen og utmarkas muligheter. Nytt medlem for året var Stora Enso, som viste fram produkter tilvirket ved deres treforedlingsfabrikker i Karlstad med bruk av norsk massevirke.

Tunet hadde i år aktiviteter som steking av pinnebrød, koking av skogskaffe, spikking av sprettert og plankehyttebygging for barna. En gjennomgående aktivitet var også "skogbrukets mesterkonkurranse" bestående av fem poster som skyting med sprettert, fellejon, måling av trehøyde, GPS-peiling og stabling av vedkubber. Denne rundløypa var særlig populær hos den yngre garde, noe som framkom av antallet som leverte inn svarkuppong. I løpet av de fire dagene på tunet kom det inn over 450 svar på konkurransen. Det ble trukket ut to dagsvinnere hver dag, som fikk hver sin sekk med innhold.

 

Et innslag på tunet som virker som en publikumsmagnet, er motorsag- og timbersportshowet som elevene fra Sønsterud bidrar med. Med en gang sagene blir startet for å varme opp til de to daglige showene, stimler det sammen med skuelystne tilskuere på tunet. Flere av guttene er norgesmestere i motorsag, og kjedebytte på saga gikk unna på drøye 10 sekunder. Lørdag og søndag viste verdensmester i lassbærerkjøring, Tobias Sletten, fram noen av sine ferdigheter på tunet. Det var nok mange som ble rimelig imponert over hans fingerferdigheter med bruk av spaker og kran.

Skogbrukstunet ble også i år en fint samlingspunkt for folk i alle aldre, og Skogselskapet i Hedmark vil takke alle de som bidro til en flott gjennomføring av tunet.

 

 

Plankehytta ble etter fire dagers snekring et realt byggverk

Skogselskapet i Hedmark

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet