Statsbudsjettet

Kommentar til forslaget til Statsbudsjett for 2016 fra Det norske Skogselskap

- Det mest positive og prinsipielt viktigste nye grepet i budsjettet for skogen i klimapolitikken, er at det nå åpnes for støtte til gjødsling av skog, sier styreleder i Det norske Skogselskap Johan C. Løken.

Ved forrige budsjettbehandling skjedde det en prinsipielt viktig nyorientering gjennom etableringen tilskuddsordningen for planting av klimaskoger.

 

Disse to gjennombruddene er viktige for realiseringen av Stortingets vedtak på dette området ved behandlingen av klimameldingen.

 

Det er dessuten positivt at de to berørte departementenes bevilgninger på dette området er økt sammenlignet med 2015-forslaget.

 

Omfanget er imidlertid alt for lite. Det blir derfor Stortingets oppgave å sørge for en rask og virkningsfull realisering av skogens bidrag til det grønne skiftet. Det er ingen andre næringer som har tilnærmelsesvis så store hittil uutnyttede muligheter for grønn vekst, avslutter Løken.

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet