Rådsmøte i Skogselskapet

26. november var representanter fra fylkesskogselskapene og Det norske Skogselskap samlet til rådsmøte på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Gardermoen velges av praktiske grunner når man skal samle folk fra hele landet til møte…

Aktuelt fra fylkesskogselskapene og Dns

Etter en rask presentasjonsrunde med nye og ”gamle” fjes var det en gjennomgang av aktuelle saker fra fylkesskogselskapene og DnS. Lars Kihle, daglig leder i skogselskapet i Buskerud presenterte et opplegg de har hatt for nye skogeiere i Buskerud. Flere av deltakerne på rådsmøtet ga honnør til Buskerud for dette tiltaket og oppfordret andre fylkesskogselskaper til å gjennomføre tilsvarende kurs. Ikke alle som overtar en skogeiendom vet hva det innebærer å forvalte skog og hvor man kan få bistand til å drive eiendommen økonomisk.

 

I Trøndelag har det i løpet av 2015 vært gjennomført en fusjonsprosess mellom Namdal Skogselskap og Skogselskapet i Trøndelag. Nyvalgt leder i det fusjonerte selskapet Vigdis Hjulstad Belbo hadde en presentasjon der hun gjorde rede prosessen og hvordan den hadde vært drevet fram. Hun ble supplert av nestleder Randi Dille, som påpekte at prosessen i stor grad har vært drevet fram av medlemmene og at spørsmål om økonomi har vært motiverende for fusjonsprosessen i Trøndelag.

 

DnS har i 2015 satset på samarbeidsprosjekter på tvers av fylkesgrenser. Det har vært gjennomført en rekke tiltak som har involvert flere av fylkesskogselskapene, bl.a. åpningen av Friluftslivets År, deltakelse på Arendalsuka, Verdens kuleste dag på Akershus festning, og ikke minst TV-aksjonen til inntekt for Regnskogfondet.

 

Framtidsutsikter for Skogselskapet.

For å se inn i framtida var det invitert 3 eksterne innledere. Det var Adm. dir. Erik Lahnstein fra Norges Skogeierforbund, Generalsekretær Tom Fremstad fra Oslo og Omland Friluftsråd og avdelingsleder Eirik Larnøy fra NIBIO.

 

Lahnstein framhevet det gode samarbeidet mellom Skogeierforbundet og Skogselskapet som han håpet ville fortsette framover. Han la vekt på de gode rammene Skogselskapet lager i ulike sammenhenger som for eksempel skogdag for stortingspolitikere. Videre poengterte ha rollefordelingen mellom de to organisasjonene, der næringspolitikken primært ivaretas av Skogeierforbundet, mens kunnskapsformidling til allmennheten kanaliseres gjennom Skogselskapet. Men han reiste også spørsmålet om vi er hensiktsmessig organisert for å nå målgruppene våre.

 

Tom Fremstad fremhevet også det gode samarbeidet mellom organisasjonene. Vi har et felles budskap som må hamres inn, nemlig fornuftig bruk og forvaltning av skog til gode for friluftslivet. Han ytret ønske om at Skogselskapet i større grad skal bruke stemmen sin i pågående forvaltningsmessige prosesser.

 

Til sist presentert Erik Larnøy et prosjekt NIBIO har initiert for å drive trerelaterte eksperimenter i skolen. Det er laget 100 eksperimentkasser som står klare til å  brukes i skolefritidsordningen i løpet av våren. Det jobbes videre med å skaffe finansiering for ytterligere utrulling av prosjektet i et mulig samarbeid med Skogselskapet.

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet