ZERO-konferansens 10-årsjubileum

Skogselskapet satte søkelys på skog og klima

27. oktober var det duket for den 10. utgaven av ZERO-konferansen, miljøstiftelsen ZEROs årlige konferanse. I tilknytning til konferansen var det i år lagt opp til en 0-utslippsutstilling, ZERO Expo,i to store utstillingstelt på Youngstorget i Oslo. Årets utstilling la vekt på å vise fram ”De grønne spydspissene” innenfor industri, transport, bygg, bioøkonomi, fornybar energi, finans, IT og en rekke andre felter. Hensikten er å utfordre etablerte sannheter og få fart på det grønne skiftet.

 

Jubileumsgave

Fra Skogselskapets side ønsket vi å markere vårt mangeårige samarbeid med Zero ved å sette vårt preg på utendørsarealet på Youngstorget på beste måte, nemlig ved nok en gang å grille en hel elg og servere denne til Zero-konferansens deltagere, dette i et miljø omkring Skogselskapets store lavvo, der det også ble delt ut skogskaffe, Markavann og små CO2-renseanlegg i form av skogplanter. I tillegg ble det informert om skogens mangesidige betydning for ”Det grønne skiftet”. Dette var vår jubileumsgave til ZERO og årets konferanse. Arrangementet ga oss god mulighet til å snakke med de mange menneskene som i løpet av en dag passerer Youngstorget. Vårt budskap er skogens betydning for klimaet, karbonets kretsløp og høsting av skogens ressurser, i dette tilfellet materialisert i form av en helgrillet elg. Dette er et budskap som tas godt i mot av de fleste, mens noen trenger en dypere og grundigere diskusjon før de innser at vi har et godt poeng.

 

Om ZERO:

ZERO ble opprettet i 2002 av en gruppe med lang erfaring fra andre miljøorganisasjoner i Norge, som ønsket å jobbe målrettet med å finne politiske og teknologiske løsninger på klimautfordringen. Fra starten av holdt ZERO hus i Skogselskapets hus i Wergelandsveien i Oslo. ZERO har i dag rundt 30 ansatte og er en organisasjon i vekst og utvikling. Ryggraden i ZEROs arbeid er solid kompetanse og erfaring både når det gjelder de teknologiske og de politiske sidene ved klimautfordringen. For å sikre denne kompetansen har ZEROs ansatte mangfoldig bakgrunn. Blant de som har jobbet hos ZERO finnes det sivilingeniører, fysikere, biologer, samfunnsøkonomer og statsvitere, i tillegg til personer med lang erfaring fra både næringsliv, politikk og media. Det finnes en utslippsfri løsning for all energibruk.

 

Klimautfordringen er så stor at den bare kan møtes ved at alle aktører i samfunnet blir en del av løsningen. Derfor er samarbeid en mer effektiv vei til målet enn konflikt. ZERO er en konstruktiv og løsningsorientert stemme i miljø- og klimadebatten.I ZERO jobber de mer for det de er for, enn mot det de er mot. Klimakampen vinnes ved at utslippsfrie løsninger realiseres i stedet for forurensende alternativer. For å oppnå dette kreves kunnskap om, og evne til å bruke mange ulike verktøy og virkemidler.

 

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet