Markasamling med skogsbilveier som tema

Mandag 12. oktober var det duket for årets utgave av det årlige arrangementet Markasamling. Markasamlingen har vært arrangert i lang tid, og er et samarbeid mellom Det norske Skogselskap og Oslo og Omland friluftsråd. Inviterte til arrangementet er medlemsorganisasjonene i friluftsrådet, skogbruks- og miljøansvarlige i kommuner og fylker som er berørt av Markaloven sammen med representanter for skogeierorganisasjonene og allmenningene som ligger i Marka. Tema for årets samling var ”Veier i marka”.

 

Som et ledd i Skogselskapets arbeid med prosjektet ”Skogbrukets betydning for friluftslivet” valgte vi i år å se nærmere på skogsbilveienes betydning for friluftslivet i Marka. Det er tydelig at temaet engasjerte, og arrangementet samlet over 50 deltagere.

 

Forut for samlingen gjennomførte Skogselskapet en rekke samtaler, sonderinger og utredninger om temaet som grunnlag for temaet og få et best mulig utbytte av samlingen.

 

Befaring i Marka

Første post på programmet var en liten busstur fra Sørkedalen og inn i Marka på Løvenskiolds eiendom. Skogeier Carl Otto Løvenskiold ga en orientering om eiendommen underveis i bussen. På en idyllisk plass ved et stille tjern vanket det nykokt bålkaffe og litt å bite i før seniorkonsulent Rolf Hatlinghus hos Løvenskiold ga en orientering om veinettet på eiendommen og om planer for nybygging av en relativt kort veistrekning. Nettopp denne veibyggingen har skapt en viss debatt og dette var noe av bakgrunnen for dagens tema.

 

Hatlinghus gjorde videre rede for skogsbilveienes betydning for skogsdrift, beredskap, friluftsliv og allmenn ferdsel i Marka. Det legges vekt på å gi veiene en miljømessig god tilpasning i forhold til linjeføring, hensyn til vann og sårbare områder.

 

Mange av organisasjonene mener veiene er positive for friluftsliv og idrett, mens andre mener veiene er så store naturinngrep at det ikke bør bygges flere veier.

 

For naturvernorganisasjonene har nye standarder for skogsbilveier gjort det ennå vanskeligere å akseptere nye veianlegg.

 

Innlegg og debatt

Vel tilbake på Lokalet i Sørkedalen ble det servert en enkel lunsj før representanter for Skiforeningen, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Bymiljøetaten i Oslo, Oslo og Omland friluftsråd og Fylkesmannen i Oslo og Akershus holdt hvert sine innlegg med synspunkter på veienes bruk og funksjon. Veiene blir av noen karakterisert som markas blodårer, mens andre heller til den oppfatning at veiene ødelegger for opplevelsen av urørt natur.

 

Inge Lorange Backer hadde en utgreiing om veibygging i relasjon til aktuell lovgiving, hans konklusjon er at veibygging er et vesentlig inngrep som må behandles etter Markaloven, mens andre mener at bygging av skogsveier er en del av den ordinære skogsdriften, og således skal behandles etter landbruksvegforskriften. Dette spørsmålet ligger fortsatt til vurdering i berørte departementer.

 

Avslutningsvis oppsummerte ordstyrer Trygve Enger fra Skogselskapet med å si at dagens samling med all tydelighet viste betydningen av skogsbilveiene, samtidig som det er vesentlig å ivareta ulike interessenters behov i planlegging og utforming av skogsbilveier.

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet