Ekstraordinært årsmøte i Skogselskapet i Buskerud

Nei til nytt driftsselskap for skogplanteskolene i Oppland og Buskerud.

 

 

På slutten av det ekstraordinære årsmøtet i Skogselskapet i Buskerud 7. desember, valgte styreleder Hans Eid Grøholt å trekke seg fra ledervervet. Bakgrunnen for dette var at det i årsmøtet ikke ble flertall for styrets forslag om gå inn i et nytt driftsselskap for skogplanteskolene i Oppland og Buskerud. Grøholt oppfattet avstemningsresultatet som en mistillit til han som styreleder.

 

Det var forslaget om å inngå i et felles driftsselskap som var bakgrunnen for at det var innkalt til ekstraordinært årsmøte. Det har vært jobbet mye og lenge fra styreledere og daglig ledere i Skogplanter Øst-Norge AS og Skogselskapet i Buskerud for å etablere et felles driftsselskap for planteskolene på Biri og Hokksund. Med i bildet var også Skogselskapet i Oslo og Akershus som er aksjeeier i Skogplanter Øst-Norge AS og som ville gå inn som en av tre eiere i det nye selskapet.

 

Det er et presset marked for skogplanter som er bakteppet for forslaget om en ny selskapsdannelse. Presset går først og fremst på pris, der kjøperne hele tiden mener at planteprisen er for høy. For eventuelt å kunne produsere rimeligere planter er det nødvendig med investeringer i maskiner og utstyr for rasjonell planteproduksjon, investeringer som et nytt felles driftsselskap med sitt samlede produksjonsvolum ville vært i stand til å foreta.

 

Det som til syvende og sist avgjorde stemmegivingen i det ekstraordinære årsmøtet i Skogselskapet i Buskerud, var trolig uvissheten om antall produksjonssteder i det nye selskapet i framtida. Dette spørsmålet ville det vært opp til styret i et nytt driftsselskap å vurdere, ut fra utviklingen i markedet for skogplanter og de økonomiske resultatene.

 

Vi som følger det hele fra sidelinjen venter i spenning på hva som blir det neste trekket for å sikre forsyningen av kvalitetsplanter til konkurransedyktig pris til det norske markedet.

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet