Erfaringene fra Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 har resultert i et betydelig engasjement over hele Norge. I starten av desember samlet mange av de sentrale aktørene seg på Oppdal for å oppsummere og evaluere Friluftslivets år 2015 - og ikke minst tenke fremover. 

Skogselskapet har over lang tid hatt friluftsliv som en av våre kjernesaker i relasjon til skogens mangesidige betydning og som viktig arena for allmennheten til nettopp friluftsliv, trening, helse og rekreasjon.

 

Gjennom Skogselskapets skoleskogdager og andre aktiviteter rundt om i hele landet legges det vekt på å gi barn og unge positive og gode opplevelser ute i skog og natur – og gjennom dette stimulere til mer bruk og kompetanse om denne svært viktige arenaen. Skogselskapet gjennomfører for øvrig et eget prosjekt i 2015 hvor man ser på skogbrukets betydning for friluftslivet i Norge. Dette handler i stor grad om den tilretteleggingen som skogbruket står for i forhold til allmenheten.  

 

22 prosent «mer friluftsliv»:?Friluftslivets år er en nasjonal kampanje med mål å nå hele befolkningen, for å få flere ut i naturen. Gjennom samarbeid med en rekke frivillige organisasjoner, friluftsråd og kommuner, har friluftslivets år blitt synlig der folk bor – gjennom en enestående og landsdekkende dugnad. Og innsatsen har gitt resultater: Foreløpige tall viser at hele 6 av 10 nordmenn har fått med seg at det er Friluftslivets år, og at Friluftslivets år så langt i år har gitt 22 prosent «mer friluftsliv» i Norge – omsatt til tall betyr det at?nær 1 million av den norske befolkningen?over 15 år har vært mer ute i naturen.  

 

Konferansen på Oppdal samlet i underkant av 200 deltakere fra de sentrale friluftsorganisasjonene i Norge med Norsk Friluftsliv i spissen som arrangør i samarbeid med Miljødirektoratet og deltakende organisasjoner som Den Norske Turistforening, Skiforeningen etc. Skogselskapet var en av de organisasjonene som ble invitert opp på scenen og gitt en spesiell takk for alle bidrag og engasjementet gjennom året. 

 

Hvordan videreføre suksessen? 
– Friluftslivsorganisasjonene ønsker å videreføre det engasjementet som vi ser at «Friluftslivets år» har skapt i mange av landets kommuner. Vi har sett en fantastisk oppblomstring av mange aktiviteter. Året har skapt en rekke nye spennende prosjekter, og ført til nye gode samarbeid mellom lokale aktører som vil fremme naturopplevelser, trivsel og folkehelse i nærmiljøet – kommuner, fylkeskommuner, friluftsråd, frivillige friluftslivsorganisasjoner, private aktører og «nye» organisasjoner som nå har satset på friluftsliv for første gang, i skjønn forening. Friluftslivets år 2015 har vist hvor mye friluftsliv betyr for Norge – dette arbeidet må videreføres og forsterkes i årene som kommer, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. 

 

Ser?på?mulighetene 
På Oppdal ble?utfordringer og nye muligheter for friluftslivet videre framover diskutert. Både Miljødirektoratet, Friluftslivsorganisasjonene, Friluftsrådene, Forum for Natur og Friluftsliv, en rekke fylkeskommuner og kommuner var blant deltakerne?på erfaringskonferansen på Oppdal 1.-2. desember.?Deltakerne fikk smakebiter på mange spennende aktiviteter som har blitt utviklet eller fått et løft gjennom Friluftslivets år 2015 – som?Naturpilotene, Oppdag nabolaget, Friluftsskoler, Bynære sykkelturer, Haikeligaen og #mittre.Norsk-Indiske Mala Wang-Naveen, journalist og forfatter, fortalte om en inders møte med den norske villmarken, og eventyrer Randi Skaug delte?opplevelser fra sitt «saktegående» padleeventyr?på havet. Hovedtemaer på konferansen var?barn og unge i naturen, viktigheten av stien, allemannsretten og friluftslivet som integreringsarena i arbeid med minoriteter. 

 

– Vi mener at friluftslivet i Norge MÅ sikres midler til videreføring av aktivitetene og det positive engasjementet som er bygget opp av de frivillige organisasjonene sammen med kommuner og andre aktører i løpet av Friluftslivets år 2015. Staten har investert 6 kroner pr innbygger i Friluftslivets år – det er en liten, men god investering. Det er ingen tvil om at videreføring av midler til friluftslivsarbeid vil gi mer aktivitet i Norge, og bedre folkehelse, sier Heimdal. 

 

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet