Skoleskogdag i Osen

Skoleskogdagen for ungdomskolelevene i Osen begynner å nærme seg tradisjon. Årets skoleskogdag var den 6. i rekka.

Leder i Osen Skogeierlag, Morten Agnar Osen, er initiativtaker til dette trivelige arrangementet. Han har i flere år invitert Skogselskapet med på sitt arrangement for 9. trinn i Osen kommune. Elevene har forresten møtt Morten Osen tidligere.  Da de var 3. klassinger plantet de skog.

 

På årets skoleskogdag demonstrerte Osen hogst med motorsag, samt verneutstyr og teknikk som trengs for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Elevene fikk innblikk i gammel teknologi til dagens driftsmetoder.  

 

 

Kretsløp, klima, skog og «det grønne skiftet» var et selvfølgelig tema, samt utdanning.

 

På slike dager bør en også prøve noe i praksis. Det ble målt trehøyder og alder med høydemåler og tilvekstbor. Dagen ble avsluttet "boksen går", og snekring av fuglekasser.

 

Skogselskapet i Trøndelag

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet