Ledig stilling som skogkonsulent/daglig leder

Er du interessert i å jobbe med informasjon om skog og skogbruk ovenfor almennheten og barn/unge i Hedmark?

Da kan denne jobben være aktuell for deg.....

Skogselskapet i Hedmark er en ideell medlemsorganisasjon tilknyttet Det norske Skogselskap. Vårt mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiskapning og en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen. Vår visjon er at alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet. Kjernevirksomheten til Skogselskapet i Hedmark er informasjonsarbeid og vår viktigste målgruppe er barn og unge. Se mer på www.skogselskapet.no.

 

SKOGKONSULENT / DAGLIG LEDER

 

Skogselskapet i Hedmark søker etter en initiativrik og selvstendig person som vår nye skogkonsulent/daglig leder. Arbeidsoppgaver i denne stillingen vil i hovedsak være:

 • Informasjons- og formidlingsarbeid om skogens betydning for samfunn og klima.
 • Spre begeistring og kunnskapsformidling om skog- og trebruk.
 • Prosjektarbeid.
 • Ansvar for daglig drift og sekretærfunksjon for styret.

  Mye av informasjonsarbeidet skjer ute på skolebesøk og ulike arrangementer. Nettverksbygging og kontakt med næringen, skoler og kompetansemiljøer er en sentral del av arbeidet.

   

  Ønskede kvalifikasjoner

 • Skogfaglig kompetanse, helst på høgskole eller universitetsnivå.
 • Pedagogisk kompetanse og/eller erfaring med formidling.
 • Erfaring med prosjektarbeid.
 • Erfaring med administrativt arbeid

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert, ansvarsbevisst og evne til gjennomføring.
 • Kreativ, fleksibel, engasjert og initiativrik.
 • Gode samarbeidsevner, men også like selvstendig arbeid.
 • God arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper og relevant praksis tillegges stor vekt. Nærmeste overordnede vil være styrets leder. Geografisk arbeidsområde vil være hele Hedmark, kontorplassering avgjøres i samråd med ny daglig leder. Det må påregnes noe reising, samt noe arbeid på kveldstid og helg. Den som ansettes må disponere bil.

 

 Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn avhengig av kvalifikasjoner. Tjenestepensjon.  Reisegodtgjørelse etter statens satser.
 • En spennende og variert jobb i en veletablert organisasjon.
 • En stilling med stor grad av frihet og selvstendighet, og med gode muligheter for å utforme egne arbeidsoppgaver.

 

Henvendelser om stillingen rettes til:

Styreleder Helge Strætkvern, tlf 916 18 977

Skogkonsulent/daglig leder Håvard Dufseth, tlf 62 55 12 42/ 922 28 565

Skriftlig søknad og CV med referanser sendes pr e-post innen 20.5.2016 til fmhehadu@fylkesmannen.no. Attester og vitnemål tas med på et eventuelt intervju.

Skogselskapet i Hedmark

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet