N/A

Landsmøte i Det norske Skogselskap 2016

 

Landsmøtet i Det norske Skogselskap ble gjennomført på Thon Hotel Oslo Airport 1. juni. Stedet ikke tilfeldig valgt, siden Skog og Tre skulle arrangeres ved samme hotell de to påfølgende dager…

Åpning

Etter at landsmøtets ordfører Ingar Kristoffersen hadde ønsket velkommen og gjort unna formalitetene, ble det foretatt navneopprop. Det var 42 personer til stede, hvorav 35 stemmeberettigede. Deretter foreslo ordfører tradisjonen tro, at det skulle sendes en hilsen til Skogselskapets høye beskytter H. M. kong Harald V. Det ble gjort, og svar fra Slottet innkom senere på dagen.

 

En avskjedstale om skog og klima

Skogselskapets styreleder gjennom 8 år, Johan C. Løken, holdt i anledning sin bebudete avgang et innlegg om skog og klima, et tema han har utvist særskilt interesse for gjennom lang tid. Vi står overfor store utfordringer, men skogen kan i stor grad være med på å redde verden!

 

Orientering om virksomheten

Trygve Enger ga en orientering om virksomheten i Skogselskapet, med vekt på gjeldende føringer og prioriteringene som er lagt for virksomheten. Deretter var det en gjennomgang av hovedpunkter fra årsmeldingene for 2014 og 2015. Trond Lohre viste deretter en bildekavalkade fra et utvalg av de arrangementer og aktiviteter Skogselskapet hadde vært med på i perioden. Når det gjelder Skogselskapets økonomi, viser regnskapet et lite underskudd for 2014, mens man ser resultater av innsparinger og bemanningsreduksjon i form av et lite overskudd for 2015. Aktivitetsnivået er faktisk økt i perioden på tross av et mindre mannskap.

 

Valg

Det var på forhånd knytet en viss spenning til hvem som skulle overta lederposisjonen i styret etter Johan C. Løken. Valgkomiteen hadde foreslått Lars Peder Brekk til vervet og han ble valgt uten motkandidat. Med seg i styret får han ny nestleder Randi Dille, Mette Kinderås, Ingunn Kjelstad, Snorre Synnestvedt, Bernt-Håvard Øyen og Hallvard Bakka. De to sistnevnte er nye i styret.

 

Uttalelse fra landsmøtet

Det var forberedt et forslag til landsmøtet om en uttalelse med tittelen ”Sats på skogen i det grønne skiftet”. I uttalelsen minner Skogselskapet om de sterke politiske signalene som er gitt  skogens rolle i klimapolitikken. Landsmøtet finner det sterkt beklagelig at ikke skogtiltakene er iverksatt så raskt og konsekvent som den alvorlige klimakrisen tilsier.

 

Avtakkinger

Ved møtets avslutning overrakte styreleder Johan C. Løken blomster og gave til avtroppende styremedlem Helge Strætkvern og nestleder Hans Olav Lahus. Videre ble ordfører Ingar Kristoffersen takket av.

 

Nestleder Hans Olav Lahus takket styrets leder Johan C. Løken og overrakte blomster og gave.

 

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet