Konferanse; Flerkulturelt friluftsliv 

Norsk Friluftsliv inviterte?til konferansen «Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv 2016″ den 12. mai i Oslo.

Her møttes de norske friluftslivsorganisasjonene?og?innvandrerorganisasjonene for å få lære om nye turtradisjoner, smake på turmat fra hele verden og øke flerkulturell bruk av naturen. 

 

– Naturen kan bli en av Norges største inkluderingsarenaer, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. 

Over 200 påmeldte fra 100 organisasjoner møttes på Sentralen i Oslo for å dele erfaringer og ideer til hvordan vi sammen kan få flere ut i naturen. 

Mange innvandrere opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen.?Dermed blir de også bedre kjent med den norske kulturen og det norske språket. Norsk Friluftsliv?tror derfor at friluftslivet kan bli Norges største inkluderingsarena. På konferansen?møttes friluftslivsorganisasjonene og de flerkulturelle miljøene i Norge for å utveksle erfaringer og ideer. 

 

- Naturen er et unikt virkemiddel til å skape et mer flerkulturelt friluftsliv.?Det gir helse, fellesskap, kulturinnsikt og nye relasjoner. 2,5 millioner nordmenn sier i en ny undersøkelse at de kan tenke seg å ta med seg en person med innvandrerbakgrunn på tur i naturen, hvis en organisasjon legger til rette.?Friluftslivets år er over, men Norsk Friluftsliv fortsetter sitt viktige arbeid med å fremme friluftsliv for alle.?I 2016 er ett av de store satsingsområdene «flerkulturelt friluftsliv».?Det er bakgrunnen for at vi ønsket å arrangere en møteplass mellom friluftslivsorganisasjoner, innvandrerorganisasjoner og andre som er interessert i et flerkulturelt friluftsliv, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. 

6 av 10 nordmenn?sier i en landsdekkende undersøkelse at de kan tenke seg å ta med seg en person med innvandrerbakgrunn på tur i naturen, hvis en organisasjon legger til rette?(Ipsos januar 2016). 

 

– Det er et viktig signal fra det norske folk.?Vi ser derfor på muligheter for hvordan organisasjonene sammen kan gjøre dette og lager en møteplass for friluftslivsorganisasjoner, innvandrerorganisasjoner og andre som er interessert i et flerkulturelt friluftsliv, sier Lasse Heimdal. 

- Målet med konferansen var å?lage en møteplass?hvor innvandrerorganisasjonene,?friluftsorganisasjonene og andre interesserte knytter nettverk og blir kjent med hverandre. Gjensidig erfaringsutveksling og idemyldring skal legge grunnlaget for samarbeidsprosjekter med støtte fra det offentlige og private. Bare i år har regjeringen satt av over betydelige summer?til aktivitetsprosjekter. Vi er opptatt av at det blir fremmet flest mulig gode prosjektsøknader, gjerne basert på samarbeid mellom ulike organisasjoner, sier Heimdal.               

 

Skogselskapet deltok på konferansen og har tatt med verdifulle erfaringer og nye kontakter inn i vårt videre arbeid og da særlig rettet mot barn og unge gjennom våre skoleskogdager. 


 

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet