Nasjonal konferanse for friluftsliv 

9 av 10 nordmenn driver med friluftsliv – og er dermed viktig for svært mange. 
Konferansen samlet derfor «gullrekka» med 300 deltakere, blant de som arbeider med å tilrettelegge for og gjennomføre tiltak for friluftslivet i Norge.  

6.-8. juni 2016 ble det arrangert?en stor Landskonferanse om Friluftsliv i Stavanger. Hovedtema var?friluftsliv i nærmiljøet og den nye stortingsmeldingen ble presentert 

I St. 18 (015-2016) «Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet» legges det i stor grad opp til å videreføre norske friluftslivstradisjoner, med vekt på det enkle, miljøvennlige og ikke-motoriserte norske friluftslivet, samtidig som det åpnes for et større mangfold av friluftslivsaktiviteter. Dette er et interessante tema som det finnes mange perspektiver på. En hel del av disse ble berørt på konferansen og Skogselskapet var tilstede og har tatt med seg innspill og erfaringer til vårt videre arbeid omkring dette. 

 

Konferansen var arrangert av Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv, Bad, Park og Idrett. Friluftsrådenes Landsforbund i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Ryfylke Friluftsråd. 

 

Du kan lese mer fra konferansen her

 

 

 

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet