Årsmøte og seminar i Gjesdal 14.-15.september

Skogselskapet, Fylkesmannen i Rogaland og Gjesdal kommune ønsker å invitere til seminar og årsmøte i Gjesdal kommune 14.-15.september, der årets tema er «Arealbruk i en grønn framtid». Med foredragsholdere som fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og stortingsrepresentant og leder i næringskomitéen Geir Pollestad, ser vi fram til interessante og lærerike dager i Gjesdal!

 

Landbruket er en del av løsningen for å møte de store klimautfordringene. Ofte vil det bety en aktiv bruk av produktive areal både til jord- og skogbruksformål, der ulike interesser skaper utfordringer for hvordan disse skal utnyttes. Seminaret har som mål å se på hvordan planer og politikk kan styre denne utviklingen i riktig retning. I tillegg vil vi i siste del av seminaret gå nærmere inn på konkret handling, muligheter, utfordringer og dypdykk i enkelttema, der det ligger noen gode gulrøtter som kan bidra på veien.

 

INFORMASJON

 

Dato: 14.-15.september 2016

Sted: Gjesdal Gjestgiveri, Opstadveien 3, 4330 Ålgård

Påmeldingsfrist: 4.september

 

Bindende påmelding sendes til rogaland@skogselskapet.no eller Erik Faye-Schjøll (91626900). Husk å oppgi navn, adresse, e-post, telefonnummer, om du er medlem og hvilke deler av arrangementet du ønsker å delta på. 

 

PROGRAM

 

Onsdag 14.september —Seminar

 

09.30—10.00    Kaffe/te med «noko attåt»

 

Del 1: Arealbruk i en grønn fremtid—hvordan sikre fremtidig landbruk gjennom politikk og planer?

 

10.00—10.10  Velkommen til seminar

                          v/Magnhild Meltveit Kleppa, Fylkesmannen i Rogaland

 

10.10—10.40  Ny grønn kurs—Hva skal til for å lykkes?

                        v/Geir Pollestad, leder i Stortingets næringskomité

 

10.40—11.00  Rammeverk—prioritering av areal i praksis, hvem har ansvaret?   

                        v/ Knut Harald Dobbe Fylkesmannen i Rogaland

 

11.00—11.20  Blir de ulike landbruks– og miljøinteressene godt nok sikret gjennom planarbeidet i kommunen?

                        v/Robijne Verstegen, rådgiver ved planavdelingen i Sandnes kommune

 

11.20—11.50  Omstilling og bærekraftige løsninger—hvordan vil kommunene bruke sine areal framover?

                         v/Torbjørn Ognedal, ordfører i Bjerkreim kommune

                         v/Frode Fjeldsbø, ordfører i Gjesdal kommune

 

11.50—12.00 Tid til spørsmål

 

12.00—13.00   Lunsj

 

Del 2: Fra plan til «grønn handling»—hvordan blir Rogalandslandbruket fremover?

 

13.00—13.45  Hvordan kan skogkultur innfri globale og nasjonale klimamål?

                           v/ Jon Olav Brunvatne, Landbruks– og matdepartmentet

 

13.45—14.05  Hva skal til for å sikre en bærekraftig utnyttelse av arealene til gress– og skogbruksproduksjon?

                         v/Ole Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag

 

14.05—14.25  Hvor trykker skoen? Hvordan skal vi ta i bruk skogarealene på Vestlandet?

                        v/ Halvor Brosvik, styreleder Vestskog SA

 

14.25—14.40  Pause

 

14.40—15.25  Hva er de mest effektive klimatiltakene i jord- og skogbruket?

                        v/Erik Eid Hohle, daglig leder i Energigården AS

 

15.25—15.40  Klimaskogsatsing i Rogaland—for godt til å være sant? 

                        v/Ingeborg Anker-Rasch, prosjektleder Planting for klima

 

15.40—16.00  Avsluttende spørsmål og oppsummering

 

 

16.00    Slutt

 

Onsdag 14.september—Årsmøte i Skogselskapet i Rogaland

 

16.15               Kaffi/te med noko attåt

 

16.30               Årsmøte i Skogselskapet i Rogaland

                        Se egen saksliste

 

19.00               Årsmøtemiddag

 

Torsdag 15.september—Utferd

 

07.00               Frokost

 

08.30               Avreise fra Gjesdal Gjestgiveri

                        Informasjon om Gjesdal kommune på veien til Auestad

 

09.00—10.00  Besøk på Auestad, Skogselskapet i Rogaland sin eiendom i Gjesdal

                        Tema: Arealutnyttelse—Fra brakkareal til drift

 

10.30—12.30  Jægerklubben i Gjesdal

                        Orientering om klubben, lunsj og konkurranse

 

13.00—15.00  Besøk i Edlandsskogen, gammel Statskog, kjøpt opp av kommunen

                        Tema: Arealutfordringer: Landbruksplan, tilrettelegging for

                        rekreasjon og friluftsliv. I tillegg blir det orientering om eiendommen.

 

15.30    Tilbake på Ålgård

 

Med forbehold om endringer i programmet

 

PRISER

 

Vi har reservert en del rom, og her gjelder prinsippet om først til mølla. Så meld deg på straks, da er du sikret plass! Ikke medlem? Meld deg inn på www.skogselskapet.no før arrangementet og få de reduserte prisene!

 

 

Årsmøte

Seminar

+ lunsj

14.09.

Dagpakke

med middag

14.09

Totalpakke m/
overnatting

Utferd 15.09.

inkl. lunsj

Medlemmer

0

200

500

850

0

Andre

-

350

850

1600

0

 

Alkoholfri drikke til årsmøtemiddagen er inkludert i prisen.

 

Alle påmeldte får tilsendt faktura/giro fra Skogselskapet i etterkant av arrangementet.

 

Ta gjerne kontakt med fylkesskogmester Stein Bomo (51 56 89 72) eller Skogselskapet v/Erik Faye-Schjøll (916 26 900) om du har andre spørsmål i forbindelse med arrangementet.

 

Skogselskapet i Rogaland

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet