Skoleskogdag i Saltdal

9. trinn ved Rognan og Røkland ungdomskole i Saltdal ble med til skogs denne uka. De fikk både  oppleve skogbruk i praksis, og lært mer om skogen og skogbrukets betydning for samfunnet.

Vibeke Unosen fra Salten Skogeierlag var primus motor for skogdagen, og hadde innhentet medarbeidere fra både fjern og nær. Hans Brede fra Skogselskapet kom hele turen fra Trøndelag  etter først å ha vært innom Mosjøen vgs for en skogprat med elevene.

 

Kretsløp og skogens rolle i klimasammenheng ble presentert av Skogselskapet.  I den sammenheng ble det  vist til skogens utvikling de siste 90 år.  I den korte tida ungdommen har levd har det faktisk skjedd like stor økning i landets skogressurser som de foregående 70 år. Dagens ungdom har fått en stor ressurs å ivareta, og man trenger fagfolk til å forvalte ressursen videre. Utdanning var derfor et viktig tema som ble berørt.  

 

Daniel Johann redegjorde for sin yrkeserfaring i skogen både fra Tyskland og Norge. I dag jobber han som skogbruksleder i ALLSKOG.  Det ble forklart hvorfor man hogger tømmer, hva trevirket blir brukt til og hva det kan brukes til i fremtida.

 

 

Aktiv Skogbruk-instruktør Ole-Bendik Bendigtsen demonstrerte hogst med motorsag og felte noen skikkelige grove graner.  Trea ble snappet opp av Even Berg i hogstmaskina, som kvista og kappa stokkene. Elevene fikk også undersøke maskinene nærmere etterpå.

 

Skogbruksjef Ørjan Alm testet kunnskapsnivået blant elevene med en skogsti. Treslaga gikk greit, men når det kom til andre sopper enn kantarell ble det mer krevende. De 2 beste laga ble behørig  premiert og applaudert.

 

 

 

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet