Foto: Anders Hals

Planteskolen på Gvarv og Hokksund = Norgesplanter AS

Skogselskapene i Telemark og Buskerud etablerer 1.1.2017 selskapet Norgesplanter AS. Skogselskapet i Buskerud sin planteskole går inn som eier i dagens Telemark Skogplanter AS og blir eier på lik linje med skogselskapet i Telemark.

Skogselskapene i Telemark og Buskerud etablerer 1.1.2017 selskapet Norgesplanter AS. Skogselskapet i Buskerud sin planteskole går inn som eier i dagens Telemark Skogplanter AS og blir eier på lik linje med skogselskapet i Telemark.

Det skal produseres, distribueres og selges skogplanter fra henholdsvis Gvarv og Hokksund som er de nåværende produksjonsstedene. Det skal produseres opp mot 15 millioner planter til skogeiere i nåværende nedslagsfelt i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold, samt der hvor det er etterspørsel.

Bakgrunnen for etableringen er behovet for å være bedre rustet til å møte bransjens utfordringer på sikt. En fortsatt norsk planteproduksjon krever kostnadseffektivisering. Dette igjen krever investeringer og det er nødvendig å bedre lønnsomheten for å kunne realisere investeringene. En viktig forutsetning for økt lønnsomhet er et større plantevolum. Det er også en utfordring å beholde og trekke til seg ny kompetanse, noe som vurderes som kritisk for å utvikle planteproduksjonen og å møte markedets krav. Det vil være mer attraktivt for yngre å arbeide i et større miljø.

Norgesplanter AS har som målsetting å ivareta en kvalitetsmessig produksjon av norske provenienser til en konkurransedyktig pris og planter som er blitt behandlet med voks mot snutebiller. Det forventes en økning i plantingen i årene som kommer og det er også en målsetting å ha en kapasitet tilpasset markedets behov for planter. Selskapet vil i utgangspunktet ha en produksjonskapasitet på ca. 15 mill. planter.

Planteskolen i Hokksund har et uteareal med en kapasitet på ca. 17 millioner m95 planter og kjølelageret har en kapasitet på 5,5 millioner planter. Planteskolen kan produsere 6 millioner planter med nåværende produksjonsapparat uten vesentlige investeringer.

Planteskolen på Gvarv har et uteareal med en kapasitet på ca. 10 millioner m95 planter og kjølelageret har en kapasitet på 6 - 8 millioner planter. Planteskolen kan produsere 4 millioner planter med nåværende produksjonsapparat uten vesentlige investeringer.

To enheter vil sikre oss i forhold til biologiske skader og klimatiske skader.

Verdikjeden i skogbruket er tjent med å ha en helhetlig produksjon, fra frø til tre basert industri. Et godt samarbeid mellom skogeierorganisasjonene og skogplanteskolene og vilje til satsning og investering er avgjørende for opprettholdelse av en stabil forsyning av gode norske planter i tiden som kommer.

Norgesplanter AS ønsker å møte den fremtidige skogplanteproduksjonen i Norge med en positiv og fremtidsrettet holdning. Det er viktig for Skogselskapet i Telemark og Buskerud som forvaltere av skogplanteskoler å kunne videreføre produksjonen av norsk produserte skogplanter med god kvalitet, konkurransedyktige priser, miljøsertifiserte snutebille preparater og provenienser som er tilpasset våre områder.

 

 

Lars Kihle

Daglig leder

Skogselskapet i Buskerud

Skogselskapet i Buskerud

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet