Karrieredagen på NMBU 2016

Karrieredagen ved NMBU på Ås ble avholdt den 12. oktober.

Dette er en viktig møteplass for både studenter og bedrifter, - bedriftene får mulighet til å vise seg frem og skape et nettverk med studentene på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Over 90 foretak, organisasjoner og offentlige virksomheter var representer og det var over 600 studenter tilstede.

 

"Med Skog Som Jobb" utstillingen ble også i år benyttet på karrieredagen og Skogselskapet og Skoglauget/Velg Skog var som vanlig representert. 

 

Det kan rapporteres at studentene viser en økende interesse for skog- og tresektoren.

Årsaken til den økende interessen kan ligge i mer oppmerksomhet den senere tid gjennom skogens betydning for det grønne skiftet samt noen viktige bidrag til rekruttering og holdningsskapende arbeid.  

 

Karrieredagen er et tilbud til hele studentmassen ved NMBU. Det er årets største arena for å knytte bedre kontakt med ivrige studenter ved universitetet. Her har man mulighet for å vise frem bedriften til studenter som er ferdig med studier og søker fast ansettelse, eller til de som søker en sommerjobb eller trainee-stilling. Her møter man fremtidige søkere ansikt til ansikt. 


For studentene er Karrieredagen et flott arrangement å møte arbeidslivet på, og skaffe seg et godt nettverk blant bedrifter ved samtaler på stand. Bedriftene kan gi studentene ved NMBU førstehåndsinformasjon fra arbeidslivet, og kan på denne måten inspirere og gi kunnskap og motivasjon for kommende studieår og jobbsøking. 

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet