Skogselskapets rådsmøte 2016

Årets Rådsmøte i Skogselskapet ble gjennomført på Scandic Oslo Airport på Gardermoen 11. november. De fleste fylkesskogselskapene var representert, sammen med styret og ansatte i DnS.

Skogselskapets nye styreleder Lars Peder Brekk ønsket velkommen til møtet før han overlot ordet til adm. dir. Trygve Enger, som orienterte om Skogselskapets prioriteringer for virksomheten. Han vektla at det budskapet vi skal formidle må være faktabasert og formidles objektivt. Og budskapet skal være forankret i en aktiv og bærekraftig forvaltning av skog; som næringsvei, som arena for allmenheten og som fornybar ressurs.

 

Styreleder Lars Peder Brekk presenterte sine tanker og forventninger til Skogselskapet, med utgangspunkt i formålsparagrafen og gjeldende strategidokument. Han uttrykte at styret  gjerne vil utfordres på både formål og strategi og utvikle Skogselskapet i samspill med fylkesskogselskapene.

 

Tore Molteberg holdt deretter en kort orientering om forslaget til Statsbudsjett for 2017 og den ferske skogmeldingen med vekt på skogplanting, skogkultur og foredling av skogstrær.

 

I Statsbudsjettet videreføres bevilgningen til økt tetthet i foryngelsene, gjødsling av skog og foredling av skogstrær. I skogmeldingen ”Verdier i vekst” gis det en oppdatert og grei oversikt over tilstand og utfordringer for skog- og trenæringen, mens det nok mangler noe på kvantifiserbare mål.

 

En runde i salen viser at det har skjedd mye rundt i hele landet i regi av Skogselskapet i 2016. Det skorter heller ikke på planer for 2017, verken hos fylkesskogselskapene eller DnS. Mye av denne aktiviteten er beskrevet i denne og tidligere utgaver av Skog & Miljø.

 

Avslutningsvis holdt Kåre Gunnar Fløystad fra Miljøstiftelsen ZERO et innlegg der han tok for seg skogens betydning for det grønne skiftet. Han understreket at Skogselskapet kan bidra til å dempe konflikten mellom bruk og vern av skog.

 

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet