Kongress for europeiske skogpedagoger 

11th European Forest Pedagogics Congress 2016, Bioeconomy and Forest Pedagogics ble arrangert hos Skogkurs på Honne 24. - 27. oktober 2016.  

Kongressen samlet 70 deltakere fra 17 nasjoner. Deltakerne var skogpedagoger eller på annen måte tilknyttet kunnskapsformidling om skog og forvaltning til målgruppen barn og unge. Temaet for kongressen var hvordan bioøkonomi kan være en mulighet til å se på de tre bærekraftpilarene økonomisk, økologisk og sosial utvikling. Det ble gjennom tre dager gjennomført plenumsforedrag, workshops, praktiske aktiviteter og utflukter. Foredragene strakk seg fra Jon Bingens historiske reise med forklaring på  hvorfor bioøkonomi har vært og er nødvendig og uunngåelig for menneskeheten, til metoder og verktøy for å formidle dette. Målgruppen for dette er primært barn og unge og målet er å formidle til den nye generasjonen hvordan naturen er et nødvendig grunnlag hvor skog må forvaltes på en bærekraftig måte. 

Det ble presentert ulike pedagogiske metoder for å implementere kunnskap og relevante aktiviteter om bioøkonomi. Dette for å støtte utviklingen av et mer bærekraftig samfunn basert på en balansert bruk av skogressurser.   

 

- Det var absolutt inspirerende og lærerikt å høre om hvilke utfordringer og vinklinger skogpedagoger rundt om i Europa hadde, fortalte Snorre Synnestvedt fra Skogselskapet, som selv stilte som foredragsholder og viste praktisk tilnærming av blant annet plankehyttebygging. Skogselskapet stod  for demonstrasjon av helgrilling av elg og serverte elgkjøtt til festmiddag for alle deltakerne. Det var for øvrig denne elgen som ble  auksjonert bort av Skogselskapet under TV aksjonen 2015 til inntekt for Regnskogfondet. 

Bak kongressen står blant annet forestpedagogics.eu som er et europeisk forum for informasjon og kommunikasjon om skog-pedagogikk. Forumet samler data, aktiviteter, materialer og nettverk av skogsarbeidere, skog-pedagoger og andre aktører innen skogrelatert utdanning for bærekraftig utvikling. 

 

 

 

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet