Jubileumsseminar: Marka og de grønne lungene - plass til alle?

Oslo og Omland Friluftsråd inviterte til seminar 17.10 hvor flerbruk av Marka sto øverst på programmet

 

Seminaret ble åpnet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland og holdt på Skullerudstua i Østmarka. Erling Dokk Holm ledet seminaret og hjalp til med å få fram gode svar på krevende utfordringer.

 

På seminaret var statssekretæren i Klima- og miljødepartementet, ordførere fra Oslo og Omland Frluftsråds medlemskommuner, byrådslederen og integreringsbyråden i Oslo, ledelsen i de sentrale medlemsorganisasjonene og ressurser fra akademia.

 

Osloregionen står overfor store utfordringer. Det er stor befolkningsvekst, og presset på arealene øker. Selv markagrensen har vært under debatt i høst. 

Statistikken viser at vi beveger oss for lite i hverdagen, og barn og unge er mindre utendørs enn før. Friluftsliv er ikke lenger noe alle nordmenn vokser opp med, samtidig som vi får minoritetsgrupper som heller ikke er vant med det tradisjonelle norske friluftslivet. 

 

Nye og mer sportslige friluftslivsformer kommer til og flerbrukskonflikter oppstår. Fart og spenning kan komme i konflikt med de som søker stillhet og ro. Diskusjonen rundt aktivitetssonene fikk voldsom oppmerksomhet under kommunevalget i Oslo i 2015.

 

Friluftslivet er avgjørende for folkehelsen. Marka, de grønne lungene, turveiene og parkene er viktige som rekreasjonsområder for en stadig større befolkning.

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet