Det norske Skogselskap årskavalkade 2016

2016 går snart over i historien og dersom vi skuer litt i bakspeilet så kan det trekkes frem noen utvalgte aktiviteter og prosjekter som beskriver utviklingen og satsingen i Skogselskapet – fra nok et spennende og innholdsrikt år.

Desember – Skogselskapet deltok med stor stand på årets Julemarked på Folkemuseet på Bygdøy. To helger med besøk av over 30.000 mennesker og Skogselskapets stand fikk svært godt besøk og positive tilbakemeldinger på opplegg og form. Skogens betydning var i sentrum på flere måter.

 

November – Deltakelse og stand på Østlandske Lærerstevne i Oslo over to dager med nærmere 6.000 lærere. Styremøte og Rådsmøte med fylkesskogselskapene. Tema var bla. Skogselskapets rolle i samfunnet og skogens betydning for det grønne skiftet, hovedforedrag fra Zero. Deltakelse på Skogforum på Honne i regi av Norskog. Deltakelse på Zero-konferansen 2016. Deltakelse og rolle på samling for nærmere 100 naturbruksstudenter avholdt på Skogmuseet på Elverum. 

 

Oktober – Skogselskapet og prosjektet Velg Skog representerte skogsektoren på stand på Karrieredagen på NMBU hvor det var over 600 studenter og over 90 foretak, organisasjoner og offentlige virksomheter representert. Deltakelse og rolle på egen Kongress for europeiske skogpedagoger i regi av Skogkurs på Honne. Deltakelse på jubileumsseminar for OOF Marka og de grønne lungene – plass til alle? Hovedtema var flerbruk i marka.

 

September – Friluftslivets dag på Sognsvann med ca. 15.000 besøkende, plankehyttebygging, utdeling av skogplanter med klimabudskap. Dyrsku’n i Telemark med over 90.000 besøkende, de lokale fylkessogselskapene og DnS deltok på skogtunet.

Hurdagene 2016, Norges ledende fagmesse for skogbruk med ca. 2.000 besøkende og Skogselskapet som en av de sentrale hovedarrangørene. Foredrag og deltakelse på 100 års-jubileumsseminar for Skogforskningen på Vestlandet/Nibio.

 

August – Verdens Kuleste Dag på Akershus Festning i samarbeid med Sparebankstiftelsen. Over 30.000 besøkende! Skogselskapet stilte med telt, utstyr og bygging av verdens kuleste plankehytte, utdeling av skogplanter med klimabudskap, markavann og skaukaffe. Arendalsuka 2016, Skogselskapet og AT-Skog samarbeidet om stand og informasjon om skogens betydning for det grønne skiftet. Skoleskogdager på Sognsvann med nærmere 2.000 skolebarn fordelt over to dager og tilsvarende stor aktivitet med skoleskogdager i resten av landet. Skogbrukstunet på Jakt- og fiskedagene på Elverum med over 30.000 besøkende.

 

Juli – Ferietid i Norge, og nok en sommer med svært gode vekstvilkår for skogen.

 

Juni – Skog og Tre 2016 på Gardermoen, konferansen som har blitt den viktigste møteplassen for sektoren ble igjen gjennomført med stor suksess.

Skog og Vann på Norsk Skogmuseum, er et av de største friluftsarrangementene med faglig tilnærming for grunnskolen. Målet er å aktivisere elevene i uteskoleaktiviteter knyttet til skogen og vannet. Over 4.000 elever deltar på dette. Nasjonal konferanse for Friluftsliv ble avholdt i Stavanger med deltakelse fra Skogselskapet. Jubileumsarrangement på Energigården på Brandbu med fagforedrag og ulike innslag. Skogselskapet deltok bla. med innlegg og helgrillet elg. Flerkulturell friluftsfest på Sognsvann i anledning av OOF sitt 80-årsjubileum, Skogselskapet sentral i gjennomføringen med plankehyttebygging og synliggjøring av skogens mangesidige betydning. Landsmøte for Det norske Skogselskap 2016.

 

Mai – Skogbranndagen 2016 på Sognsvann med ca. 8.000 mennesker. Skogselskapet var en sentral samarbeidspart og praktisk tilrettelegger av arrangementet som var et storstilt samarbeidsprosjekt med en rekke involverte aktører. Konferanse for Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv i regi av OOF.

 

April – Planlegging og utvikling av prosjekt Naturstier i Norge, kartlegging, vedlikehold og nyetableringer. Medfinansiert av Gjensidigestiftelsen. Ulike fagforedrag for bla. Rotaryklubber.

 

Mars – Skogdag på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo hvor skogen og produkter fra skogen settes i fokus. Skiskytter-VM i Holmenkollen hvor Skogselskapet hadde en sentral plassering med 2 lavvoer og utstyr på VM-Haugen hvor skogens mangesidige betydning ble formidlet til publikum. Østerdalskonferansen på Elverum med fokus på skogen.

 

Februar – Gjennomføring av EFNS Skogs-EM på Ski 2016 i Holmenkollen med 800 deltakere fra 21. nasjoner! Langrennskonkurranser, ekskursjoner, fagforedrag og sosialt opplegg og samvær. Skogselskapet var sentral i arrangementet.

Markadagen 2016 ved Skullerudstua og tilhørende skog og skianlegg. Er et årlig arrangement med hensikt at de ulike idretts- og friluftsorganisasjonene viser frem ulike lavterskelaktiviteter som kan gjennomføres i skog og natur.

 

Januar – Planlegging og forberedelser til bla. EFNS Skogs-EM 2016 i Holmenkollen og øvrige prosjekter og aktiviteter i 2016. Konferanse og åpning av utstillingen Det fantastiske treet på Skogmuseet på Elverum. Videreutvikling og planlegging av det meget populære prosjektet Tre om tre plankehytte, medfinansiert av Sparebankstiftelsen.

 

ooOOoo

 

Listen ovenfor er ikke ment å være komplett, men kun som en illustrasjon på det mangfoldet av tiltak og aktiviteter som foregår i Skogselskapet i løpet av året. Som eksempler på andre overordnede oppgaver i Skogselskapet i 2016 så kan nevnes produksjon og utgivelse av 11 nummer av Norsk Skogbruk – som er det eneste uavhengige fagtidsskriftet for skogbruk i Norge. I løpet av året er bladet også lansert som e-magasin. Videre er det produsert ulike tidsskrifter og bøker – alt fra Skoghåndboka og Nøkkelen til Hjorteviltet og Kretsløpet. Samarbeidsprosjektet med Kystskogbruket i 2016 kan trekkes frem som et godt eksempel på et viktig informasjonsspredningsprosjekt med målsetning om økt aktivitet i skognæringen.

   

I tillegg kommer naturligvis et utall av større og mindre lokale prosjekter, aktiviteter og arrangementer som er gjennomført i regi av de 17 fylkesskogselskapene rundt om i hele landet.

 

Det er vårt håp at listen kan virke som inspirasjon og bevis på noe av det flotte arbeidet som utføres – og som et bidrag til fortsatt å støtte opp om Skogselskapet og skogens muligheter.

Se gjerne våre nettsider www.skogselskapet.no for mer detaljer.

 

Skogselskapet ønsker fortsatt å være en god og aktiv brobygger mellom de ulike aktørene og sikre en faktabasert og objektiv framstilling av skogens mangesidige betydning.

Sammen får vi til mye – mange takk for innsatsen og det gode samarbeidet i 2016!

 

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år!

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet