Årsmøte Oslo og Akershus - og miniseminar om flerbruk

Invitasjon til alle våre medlemmer

 

Årsmøte og foredrag  6. juni på Torstad gård i Asker


Årsmøte kl 15:00

 

Klikk her for Årsmelding 2016


Dagsorden:

1.    Åpning ved styreleder

2.    Godkjenning av innkalling og saksliste

3.    Valg av møteleder

4.    Valg av to personer til å underskrive protokollen

5.    Behandle og godkjenne styrets årsberetning

6.    Behandle og godkjenne årsregnskapet

7.    Valg

8.    Fastsette medlemskontingent

9.    Behandle innkomne saker (Frist for innlevering av saker er 24.05.17)

 

Middag kl 17:00

 

 

Foredrag kl 18:00

 

Tema: Flerbruk av skog


Flerbruk i historisk perspektiv - utvikling av begrep og praksis
    Ole Hofstad, professor NMBU
 

Dagens flerbruk og skogbruk i Asker kommune

    Petter Høistad, skogbrukssjef Asker kommune
 

Dagens flerbruk og skogbruk i Oslo kommune

    Jon Christiansen, avdelingssjef Bymiljøetaten Oslo kommune
 

Hva tenker skogeierne om flerbrukshensyn 

    Nils Bøhn, direktør skog og arealtilknyttet virksomhet Norges Skogeierforbund
 

Hva synes friluftslivet om dages skogbruk

    Espen Jonhaugen, avdelingsleder og markasjef Skiforeningen

 

Adresse: Torstadveien 26, 1395 Hvalstad 

For veibeskrivelse se: www.torstad.no


Påmelding til Snorre Synnestvedt på e-post: snorre@skogselskapet.no evt. tlf. 971 73 107

 

Av hensyn til servering på årsmøtet ber vi om påmelding innen 31. ma

Skogselskapet i Oslo og Akershus

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet