N/A

Messetid

Ettersommeren er tiden for flere av de store messene og arrangementene i Agder.

Skogselskapet i Agder deltar årlig på flere av dem. Dette året har vi vært med på Naturligvis på Evje, Arendalsuka, Birkelandsdagene, Dyrskuet i Lyngdal, og Dyrsku`n i Seljord.

Naturligvis, som er videreføringen av Landbrukets dag, er den store fagmessa for landbruk og mat i Agder. Ca. 14 000 tok turen innom og gjorde det til en festhelg tidlig i august med nydelig vær. Skogselskapet stilte med Plankehyttebygging, en aktivitet som var godt besøkt av barn og foreldre gjennom hele helgen. Samtidig fikk vi god anledning til å snakke om våre prosjekter rettet mot trebasert næringsliv og formidlet treet som byggemateriale. Vi samarbeider med flere aktører på denne messen og mye folk er innom for skogprat av mange slag.

Arendalsuka har etablert seg som en viktig nasjonal begivenhet som årlig samler politiske, samt intresseorganisasjoner og næringsliv til en uke med debatt, meningsutveksling og skape samarbeid. Sammen med AT – skog, var vi et naturlig innslag i bybilde. AT- skog arrangerte flere spennende seminar og debatter med næringsliv og politikere.

Birkelandsdagene

Det er viktig for oss å være med på lokale arrangementer. Sammen med det lokale skogeierlaget hadde vi stand med ulike aktiviteter på museumsdagen i slutten av august. Det var godt besøkt og naturstien gav både mosjon, kunnskap, og premier for dem som deltok.

Dyrskuet i Lyngdal

Ett av våre faste møtepunkt vest i Agder. Messa er godt besøkt av folk fra hele regionen. I år var vi sammen med Reiersøl planteskole. Dette gir oss en fin mulighet for å sette fokus på skogplanting og skogkultur som er en del av sjela til skogselskapet. Ellers var det stort sett helt fullt med barn på standen som spikket alle slags kunstverk.

Dyrsku`n i Seljord

På vegne av Velg Skog (rekrutteringsprogram til skogfaglig utdannelse) var vi på plass på fredagen. Å bidra til rekrutering til skogfag er en viktig rolle for oss. Ellers traff flere av de andre fylkesskogselskapene, Det norske skogselskap og andre i skogfamilien i skogtunet på Dyrsku`n som jo er det største enkelt samlingen innen fagområdet i Norge.

Skogselskapet i Agder

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet