Årsmøtet 20.05.2017

 

Årsmøtet i Skogselskapet i Agder var i år arrangert på Birkeland den 20.05

I artikkelen under kan dere lese ett referat fra dagen sett gjennom utsendingen fra Grimstad Skogeierlag Jan Ellingsen

Hei igjen godt skaufolk i Grimstad Skogeierlag. På årsmøtet 27.02.2017 ble det bestemt å sende representanter i god tradisjon til Skogselskapets årsmøte. Knut Igland ble som vanlig med, jeg er medlem og har vært medlem av skogselskapet i flere år.

Det ble en fantastisk tur i år som ellers.  Styreleder i Skogselskapet Agder Kåre Haugaas ledet oss stø igjennom møtet.

Utdeling av årets diplom fra Skogselskapet gikk til personer som har over 50 års erfaring fra skognæringen. Det var tidligere varaordfører i Grimstad og landbruksdirektør hos FMAA Leif Løhaugen som fikk den ene diplomen og blomster. Tidligere ordfører i Arendal Sigurd Ledaal fikk også det samme.

Bilde nr 1 viser utdelingen.

 

Det ble god middag, med dessert og kaffe. Etterfulgt av loddsalg og utdeling av premier til de som vant.

 

 

Fylkesskogmester i Aust og Vest Agder Jens Arild Kroken redegjorde for skognæringens aktiviteter i 2016 og gjennomgikk rapport for skogbruket i Aust-Agder og Vest-Agder, samt skogstatistikk for 2016.

Jens Arild Krokens bemerkninger i Aust-Agder var:

·       For tidlig hogst av gran i enkelte områder. Grana skulle ha stått enda 10-15 år før den er hogst klar.                                                                         

·       De ser økt sporskader etter hogst. De som er ansvarlig for oppussing av kjøreskader forholder seg ikke til kravene som settes og tidsfristen overholdes ikke. Det er manglende planlegging og kompetanse.

·       I følge Jens Arild vil det bli krav til sertifisert veiplanlegger som gjennomgår alle nye vei prosjekter før tilskudd blir gitt. FMAV vil også se på lønnsomhetsvurderingen og tømmer som naturlig sokner til veien. FMAV har satt i gang opplæring av Terje Asdal til å bli sertifisert vei planlegger, han er ferdig utdannet i August. Fylkesmannen dekker inntil et dagsverk for vei planlegging.

 

Massivtre AS v/ Tor Øystein Osa Michalsen holdt faglig foredrag om bruk av massiv tre til alle typer bygg. Massivtre AS ble etablert i 2016 og er helt nytt og er en helt ny måte å bygge bygg på.

Dette er en ny bedrift i Grimstad med adresse Nygaten 8.

Det er raskt å bygge med. Miljøvennlig. Solid og robust. Brannteknisk meget bra. Det er bare positive tilbakemeldinger på denne bygge teknikken. Trevirket kommer fra Norge, Sverige, Finland og blir bearbeidet i Østerrike hos KLH.

 

I Grimstad er det flere bygg som er satt opp. Det er b.l.a. det nye Stine Sofie Senteret,

35 leiligheter i Skonnertveien Hageby, hus på Fevik mm. I tillegg lages trapper i massivtre mm.

Bilder under viser noe.

 

Smartskog AS og TRE3 AS.

Per Erik Stoveland tok oss gjennom er reise i en ny tid og ny måte å tenke tre utnyttelse på.

Mesteparten av tømmeret som foredles her, kjøres til et sagbruk i Åmli hvor det sages opp til standard trevirke, uten at man vurderer kvaliteten på tømmerstokkene.  Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil ta i bruk hele tømmerstokken, sier Stoveland.

Noe av det de driver med er detaljert kartlegging av skogene i området og innholdet i trærne, og finne bruksområder for disse og hva verdien i trevirket er.

Deretter ønsker vi å lage en markedsplass på nettet for kjøp og salg av produktene. En slags netthandel for varer av tømmer og skog. Det blir en database hvor du kan lete deg fram til de produktene du trenger. Og det vi ikke får solgt, går videre til auksjon, og det som eventuelt da blir igjen kan vi bruke til energi, som varme og biokull. Dette handler om å tenke hele verdikjeden

Tre3 AS har som mål å levere mest mulig lokalt trevirke. Saga på Fossane er totalrenovert for halvannen million og i full drift og de har 4 ansatte. De sager og høvler alle typer treslag og dimensjoner og selger over hele landet.

 

Bilde viser staver til tak.

 

 

 

Det ble også en tur i Birkenes sentrum for å se på den nye utesenen bygd selvklart i tre.

 

 

 

Etter dette bar det over til Aaneslad fabrikker AS handel og håndverk i 4 generasjoner på Birkeland for en fantastikk omvisning.

 

Gunnar Adolf Aanesland viste oss rundt. Det er ikke bare flaggstenger og dreide søyler og rekkverk de lager nei.

De har nylig startet produksjon av gran stolper til bruk til lysmaster og annet med 8m lengder, levetid 70-90år, patentert boremaskin som kan bore opp til 15m i en operasjon. Første leveranse på 400 stk er nesten ferdigstilt.

De lager alt mulig i limtre.  De lager møbler. Lekeapparater til eksport til England. Takåser og rundstokk.

Eike bordplanker til disker etc. Eike bord til diverse møbler. Limtre bruer.  De skal lever to broer til nye veier på strekningen Arendal-Tvedestrand. De dreier også store stolper til ulike prosjekt i land som England, Tyskland, Belgia, Holland, Frankrike og Sverige, helt opp i 30m lengder og med diameter 650mm. De lager båtmaster.  Nytt er også landets eneste likkister bygd i tre.

De sto også for bygging av Almannajuvet i Sauda med museum, kaffe og doer som hang på utsiden av veien. De har levert limtre til utvidelsen på Gardemoen flyplass, store spenn i bue og lengder. I tillegg har de levert masse spesielt Inlands og utlands.

 

 

Bilder under viser noe.

En 20m lang massiv mast som skal til Fjæreheia amfi.

Noen kjente fjes og masta til Fjæreheia.

 

30m lang båtmast.

 

Søyler

Dreiebenk på 32m.

 

 

Vi takker for en fin dag med Skogselskapet og omvisning hos Aanesland.  MVH Knut og Jan

Skogselskapet i Agder

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet