Telemark Skogselskap

Det norske Skogselskap er ein landsomfattande medlemsorganisasjon med 12.000 medlemmar. Det er 19 fylkesskogselskap. I Telemark Skogselskap er det ca 200 skoginteresserte medlemmar samt skogeigarlag og næringsorgansiasjoner.

 

Visjonen til Skogselskapet er at alle mennesker skal oppleve skog som ei verdfull kjelde til livskvalitet.

 

Målet er at Skogselskapet skal fremje forståing for skogens mangesidige betydning og arbeid for auka verdiskaping og ein langsiktig berekraftig forvalting av skogen.

 

Les mer om Telemark Skogselskap under Om oss

 

Kontaktpersonar:

 

Styreleiar i Telemark Skogselskap er Sverre Siljan, tlf. 456 14 772, sverresiljan@gmail.com

 

Informasjonskonsulent er Vegar Hvamb, tlf 35 95 58 08 / 90 13 83 49 telemark@skogselskapet.no


 

Styret i Telemark Skogselskap ser slik ut etter årsmøtet i 2017:

Sverre Siljan, styreleiar


Hølje Kristian Jore, nestleiar


Klaus Rønholt

Heidi Hovde Skårnes

Jon Ingebretsen. 

Liv Aakre er observatør frå Fylkesmannen i Telemark.

 

 

 

 

Kalender

Dato: 01.12.2017 - 01.12.2017

Hendelse: Invitasjon til åpning av det mest moderne voksanlegget!

Sted: Planteskolen i Hokksund

Dato: 02.12.2017 - 03.12.2017

Hendelse: Julemarked Norsk Folkemuseum

Sted: Norsk Folkemuseum

Dato: 09.12.2017

Hendelse: Julemarked Norsk Folkemuseum

Sted: Norsk Folkemuseum

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet