Skogselskapet i Trøndelag

Skogselskapet i Trøndelag er en ideell organisasjon, som skal arbeide for økt verdiskaping og for en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen, samt bidra til å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning

Vår historie i Trøndelag strekker seg tilbake til 1899. Skogselskapets opprinnelige formål var å rette opp skadene etter århundrer med rovhogst, og overutnyttelse av skogressursen. Dagens situasjon er annerledes, der vi også har oppmerksomhet på skogens sosiale, biologiske og klimatiske funksjoner.

 

Skogselskapet i Trøndelag består idag av de 3 tidligere skogselskapene Namdal, Inn-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

 

Kalender

Dato: 02.11.2017 - 03.11.2017

Hendelse: Skogforum Honne

Sted: Honne, Biri

Dato: 03.11.2017 - 04.11.2017

Hendelse: Østlandske lærerstevne

Sted:

Dato: 02.12.2017 - 03.12.2017

Hendelse: Julemarked Norsk Folkemuseum

Sted: Norsk Folkemuseum

Dato: 09.12.2017

Hendelse: Julemarked Norsk Folkemuseum

Sted: Norsk Folkemuseum

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet