Skogselskapet i Bergen og Hordaland

VEGPLANLEGGING

(av skog- og landbruksveg)

 

Skogselskapet Bergen og Hordaland kan tilby tenester innan vegplanlegging i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane.

 

Ta kontakt dersom du ynskjer gratis og uforpliktande synfaring. Skogselskapet vil kunna hjelpa deg med søknadar, oppmerking av veglinje, prosjektering og innhenting av anbod.

 

 

Indre Hordaland og Rogaland                                                  

Oddbjørn Helland                                                                         

90 85 21 04                                                                                       

fmhoohe@fylkesmannen.no                                                  

 

Ytre del av Hordaland og Sogn & Fjordane

Tormod S. Jacobsen

90 40 06 16

tsjbhs@gmail.com

 

Om det Norske Skogselskap:

 

Det norske Skogselskap er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, som avgjørende i klimakampen og som tradisjonsbærer.

 

Skogselskapsfamilien er stor, der det finnes skog finnes også et skogselskap. Skogselskapet i Bergen og Hordaland er et av landets 19 lokale skogselskap som ligger under sentralleddet, Det norske Skogselskap i Oslo. I tillegg til informasjon, opplæring og påvirkning, har Skogselskapet stått bak viktige etableringer som landets planteskoler, Det norske Skogfrøverk og Skogbrukets Kursinstitutt.

 

Norsk Skogbruk er et frittstående, uavhengig organ for skogbruksnæringen. Tidsskriftet utgis av Det norske Skogselskap og bringer stoff fra områdene maskiner, teknikk, forskning, biologi, økonomi, næringspolitikk, vilt og utmark.

Kalender

Dato: 01.12.2017 - 01.12.2017

Hendelse: Invitasjon til åpning av det mest moderne voksanlegget!

Sted: Planteskolen i Hokksund

Dato: 02.12.2017 - 03.12.2017

Hendelse: Julemarked Norsk Folkemuseum

Sted: Norsk Folkemuseum

Dato: 09.12.2017

Hendelse: Julemarked Norsk Folkemuseum

Sted: Norsk Folkemuseum

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet