Skogselskapet i Agder

Skogselskapet i Agder er en ideell organisasjon som har som intensjon å skape forståelse for skogens mangesidige betydning, som verdiskapet, som avgjørende i klimakampen og som tradisjonbærer. Skogselskapet i Agder er et av 18 fylkesskogselskap, og har en 120 års historikk.

Skogselskapet i Agder er en medlemsorganisasjon med 1200 medlemmer. Alle som er glad i skogen er velkommen som medlemmer.
I tillegg er en rekke skogeierlag og bondelag støttemedlemmer av organisasjonen.
 

Våre viktigste oppgaver er:

  • Å gi barn og ungdom kunnskap og opplevelser om skognaturen og skogbruk
  • Å informere om skogens positive verdier mot allmennheten
  • Fremme interesse for skogen, skogbruket og produkter fra næringen
  • Skape positive holdninger til skogen og skogbruket i Agder
  • Fremme nyskaping og etablererlyst med grunnlag i tre og skognatur

 

Våre viktigste målgrupper er barn, unge, ansatte i skoleverket og allmennheten for øvrig. Vi  når våre mål ved å  være ute i skogen sammen.

Vi har kontor på Fylkeshuset i Arendal og i Kristiansand og er plassert sammen med fylkesmannens landbruksavdeling begge steder.

 

                      

Følg oss på Facebook      Se i vår brosjyre

Kalender

Dato: 01.12.2017 - 01.12.2017

Hendelse: Invitasjon til åpning av det mest moderne voksanlegget!

Sted: Planteskolen i Hokksund

Dato: 02.12.2017 - 03.12.2017

Hendelse: Julemarked Norsk Folkemuseum

Sted: Norsk Folkemuseum

Dato: 09.12.2017

Hendelse: Julemarked Norsk Folkemuseum

Sted: Norsk Folkemuseum

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet