Skogselskapet i Vestfold ble dannet i 1898 og er et av 19 fylkeslag.

Vi er en ideell medlemsorganisasjon med ca.400 medlemmer.

Tidligere var produksjon av skogplanter til skogbruket i Vestfold vår viktigste oppgave.

Vår planteproduksjon er nå opphørt, og informasjon om skog og skogbruk til prioriterte målgrupper er nå vår viktigste oppgave. Vi driver et aktivt informasjonsarbeid for å synliggjøre skogens mangfold og kvaliteter. Vår viktigste målgruppe er elever og lærere i grunnskolen og vi tilbyr skoleklasser skogdager lokalt og på faste steder i to av våre skogeiendommer.

Alle kan bli medlem i Skogselskapet i Vestfold, og som medlem støtter du vårt arbeid med å spre informasjon om skogens betydning for samfunnet.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmeldinger

Les mer »

Årsmelding 2016

Les mer »

Vedtekter

Les mer »

Styret

Les mer »

Årsmelding 2014

Les mer »

Årsmelding 2015

Les mer »

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet