Skogselskapet i Oppland er 117 år, med en historie som i korte trekk kan karakteriseres som ideskaper, initiativtaker og igangsetter. Mange arbeidsoppgaver er senere overlatt til andre for videreføring. Skogbrukets langsiktige perspektiv har alltid vært en grunnpilar og ”ledestjerne” i vårt arbeid.


Dagens arbeidsoppgaver bærer også preg av dette:

- Planteskolen er bærebjelken som også gir muligheter til å løse mange av våre viktige oppgaver fremover.

- Informasjonsarbeidet ovenfor allmenheten har hovedfokus mot ”Skog, tre og Klima”, skogens betydning for samfunnet i videste forstand, og retter seg spesielt mot barn og ungdom.

- FoU- arbeidet inne Frø- og planteforsyningen har både nasjonal status og er kjent ut over landets grenser.

- Prosjektarbeid som utviklingsarbeid i Etiopia, arbeidskraftrekruttering, vegplanlegging, ”Kulturvernplan for Vassfaret” og etablering av skogstier for skoler og allmennhet understreker den langsiktige profilen i vårt arbeid.

Fremover vil det bare bli viktigere å arbeide for langsiktige ideer.  Vi må arbeide oss vekk ifra det ”hydrokarbonbaserte” Norge i dag og fremover mot et ”karbohydratbasert” samfunn! 

 

Styret består av: 

Leder: Erik Eid Hohle 

Nestleder: Anette Sand

Medlem:Terje Hoff

Medlem: Monica Klette

Medlem: Solfrid M Lien

 

Vara til Styret:

Simen Skarkerud

Per Rognerud

 

Daglig leder:

 

Ola Gram Dæhlen

ogd@skogselskap.no

+47 611 80 400

+47 950 26 940

Øverbygdsvegen 48

2836 Biri

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet