Historikk

 

 

Nedenes amts Skovkulturselskap ble stifta i Grimstad den 25. januar 1898 etter initiativ fra Nedenes Amts Landhusholdningsselskap. Aust-Agder var tidlig ute for Det norske Skogselskap ble ikke stifta før senere samme året, den 26. september 1898.
 

Navnet ble i 1905 endret fra til Nedenes amts skogselskap og fra 1919 til 1997 var navnet Aust-Agder Skogselskap. På årsmøtet i 1997 ble navnet endret til Skogselskapet i Aust-Agder.

Som navnet skovkulturselskap sier var det i første rekke skogkulturen - egentlig såing og planting - som var foranledningen til stiftingen, og særlig i de første decennier var det fremme av skogkulturen som det særlig ble arbeidet med.

Skogselskapet engasjerte seg sterkt for dannelse av salgsforeninger. Amtsskogmester Sætrang, som var sekretær i Skogselskapet fra 1912-35, arbeidet sterkt for at skogeierne skulle slutte seg sammen i salgsforeninger.

I tida etter siste krig har skogselskapet tatt opp og delvis gjennomført flere viktige oppgaver for fremme av skogbruket i fylket.

I 1955 tok skogselskapet opp arbeidet med utarbeidelse av driftsplaner i selskapets egen regi.

Etter hvert som skogsvegbyggingen ble mere aktuell og nødvendig i skogbruket, tok skogselskapet i 1963 opp spørsmålet om utarbeidelse av en generalvegplan for skogsbilveger i fylket. Generalvegplanen for hele fylket var ferdig i 1968 etter den tidsramme som tidligere var forutsatt.

I 1967 tok skogselskapet initiativ til å få dannet en egen naturvernforening i Aust-Agder.

Skogselskapet ansatte i 1970 en skogkonsulent som først og fremst skulle drive opplysnings- og veiledningsarbeid overfor skoler og allmennheten.

Informasjonsvirksomheten er videreført fram til i dag. Ekstern informasjon er i dag det viktigste arbeidsfeltet for skogselskapet.

Mer historikk kan leses i boka ”Skogen i Aust-Agder” av Andreas Vevstad. Boka kan bestilles fra Skogselskapet i Aust-Agder.

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet