Skogen og treet er viktig for jordens klima. Forvaltning av skog er forvaltning av karbon.

Fyr med ved !

Ved/bioenergi - en fornybar ressurs.

Les mer »

Plant tre !

Planting av skog er viktig for et bærekraftig skogbruk i Trøndelag.

Les mer »

Bygg i tre !

Byggenæringen, byggsektor og bruk av  bygg står idag for 40% av verdens klimagassutslipp og energibruk. Trebruk i bygg reduserer utslipp av CO2, og  lagrer karbon og energi.

Les mer »

Skogselskapets klimaskoger

Skogselskapet har etablert 26 dekar klimaskog. Her er fangsten av 1392 tonn karbondioksyd igangsatt.  Med din hjelp kan vi få til langt mer. 

Les mer »

Robuste skoger i Sør-Trøndelag - anbefalinger

Klimaet er i endring og dette påvirker skogen. En arbeidsgruppe fra næringa, forvaltning, rådgiving m.fl har gjennomført et arbeid med sikte på å ivareta en høy skogproduksjon i fylket, og samtidig skape robuste skoger for fremtiden.

Les mer »

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet