Planteskoletjenesten

Rundt 15 skogplanteskoler, fordelt over hele landet, forsyner norske skogeiere med skogplanter. De fleste planteskolene eies helt eller delvis av fylkesskogselskapene mens noen få er i privat eie.

Les mer »

Presentasjoner fra kompetansehevingsprosjektet 2011-2012

Det ble i 2011-2012 arrangert en rekke Kompetansehevende kurs for skogplanteskolene. Skogbrukets Verdiskapingsfond har delfinansiert Kompetansehevingsprosjektet:

Les mer »

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet