Skogplanting og skogkultur har alltid vore viktige saker for skogselskapet. Det norske Skogselskap vart stifta 26. september i 1898 på initiativ frå konsul Axel Heiberg. Han var også formann og dagleg leiar dei første 25 åra. Formålet til organisasjonen var frå starten «at arbeide for Bevarelsen og Udviklingen af Landets Skogbestand», «at skabe Interesse for skogkultur» og «at opmuntre til Dannelse av Træplantningsselkaber rundt om i landet».

 

Mange av planteskulane er heilt eller delvis eigd av skogselskapa. Telemark Skogselskap eig 61,6 prosent av Telemark Planteskule, resten eig AT Skog og nokre skogeigarar.

Skogselskapet har også lenge vore opptekne av skogens si rolle for klimaet og den evna skogen har til å fange klimagassen CO2. Når det blir snakka om skog og klima tenkjer mange på regnskog, men barskogbeltet på den nordlege halvkula er også svært viktig for korleis vi vil ha det på jorda i framtida. Derfor er både skogplanting, skogkultur og informasjon om skog i høgste grad viktige oppgåver for Skogselskapet.

Som eit resultat av det som skjer med klimaet har også skogen som energileverandør vorte endå meir aktuell. Det er også ei av hjartesakene til Skogselskapet. Det står meir om både satsingsområde og historie på skogselskapets nettsider.

I Telemark er den store skogstanden på Dyrsku`n, Telemarksskogen, ei viktig oppgåve for Skogselskapet. Det er ein plass for skogprat for dei som vil det, eller ein kaffikopp og litt ro for dei som ønskjer det. AT Skog og Fylkesmannen står for standen, saman med Skogselskapet.

Årsmeldinger

Les mer »

Innkalling til årsmøte 2013

Les mer »

Referat fra Årsmøtet 2013

Årsmøtet ble avholdt torsdag 23.mai i Notodden. Det møtte om lag 20 medlemmer.

Les mer »

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet