Skogplanting og skogkultur har alltid vore viktige saker for skogselskapet. Det norske Skogselskap vart stifta 26. september i 1898 på initiativ frå konsul Axel Heiberg. Han var også formann og dagleg leiar dei første 25 åra. Formålet til organisasjonen var frå starten «at arbeide for Bevarelsen og Udviklingen af Landets Skogbestand», «at skabe Interesse for skogkultur» og «at opmuntre til Dannelse av Træplantningsselkaber rundt om i landet».

 

Mange av planteskulane er heilt eller delvis eigd av skogselskapa. Telemark Skogselskap eig 50 prosent av Norgesplanter AS, som er eit resultat av at skogplanteskulane i Hokksund og på Gvarv slo seg saman i 2016. Telemark Skogselskap eig dessutan husa og arealene på Gvarv, og leiger desse ut til Norgesplanter.

 

Hallen og Kilen Skogfrøgardar i hhv. Sauherad og Kviteseid kommunar er og eigd av Telemark Skogselskap. Desse plantasjene produserer frø til dyrking av skogplanter. Det norske Skogfrøverk leiger desse areala .


I Telemark er den store skogstanden på Dyrsku`n, Skogtunet, ei viktig årleg oppgåve for Telemark Skogselskap. Det er ein plass der skogbruket kan vise seg fram. Her kokar vi og kaffe for dei som vil ha det, og vi arrangerer også baorneaktivitetar. AT Skog og Fylkesmannen står for standen, saman med Skogselskapet. 

 

Skogselskapet har også lenge vore opptekne av skogens si rolle for klimaet og den evna skogen har til å fange klimagassen CO2. Når det blir snakka om skog og klima tenkjer mange på regnskog, men barskogbeltet på den nordlege halvkula er også svært viktig for korleis vi vil ha det på jorda i framtida. Derfor er både skogplanting, skogkultur og informasjon om skog i høgste grad viktige oppgåver for Skogselskapet.

 

Årsmeldinger

Les mer »

Innkalling til årsmøte 2013

Les mer »

Referat fra Årsmøtet 2013

Årsmøtet ble avholdt torsdag 23.mai i Notodden. Det møtte om lag 20 medlemmer.

Les mer »

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet