Lag ved, på en, to, TRE 🌳

Dyre strømpriser har i vinter ført til stor etterspørsel av ved.
Har du tenkt på å lage din egen ved?
I Norge har vi ca. 30 ulike treslag, med ulike kvaliteter og bruksområder, men alle kan brukes til ved!  Her får DU tips, triks og artige vedfakta.

Skogen gir oss mange ressurser, blant annet varme til hus og hjem, ved bruk av ved! For å best mulig benytte skogens ressurser, bør vi bruke alle treslag i norsk flora, også til ved. Skogselskapet ønsker at skogen brukes på en god og bærekraftig måte.
Ved er et lite men viktig bidrag på veien mot et lavkarbonsamfunn.

Ulike treslag gir oss ulik varme, dette bestemmes av en såkalt brennverdi.  Fuktigheten på veden påvirker hvor mye varme vi kan få av veden. Jo tørrere veden er, jo mer varme produserer den. Om veden er veldig fuktig, vil ilden bruke mesteparten av energien på å tørke veden når den brenner, i stedet for å avgi varme.

Tall hentet fra NIBIO

Har du allerede tenkt på å lage din egen ved?
Vi skal nå gi deg en rask innføring i vedproduksjon!

Husk sikkerheten! 

Enten du benytter øks eller store maskiner og utstyr til å produsere ved, skal alltid sikkerheten stå i fokus.

Skal du kløyve ved med øks, pass på å ha bred beinstilling, slik at øksen ikke treffer deg om du bommer på vedkubben.

Planlegg vedproduksjonen!

Om du allerede skal ha ved til vinteren 2022/2023 bør arbeidet starte nå.
Om sommeren fungerer trestammen som et transportsystem for vann, slik at treet kan vokse og drive fotosyntese. For å ikke fryse i hjel på vinteren, transporterer treet vannet ned i bakken på høsten og går i dvale. Derfor inneholder trestammen mindre vann om vinteren, enn om sommeren.
Får å få kortere tørketid, bør du derfor hogge råvirke til ved om vinteren. Du kan selvfølgelig også lage ved av sommerhogde trær, men da trenger veden lengre tid på å tørke.

Du trenger ikke alltid topp moderne utstyr. Skal du lage ved av et tre du har felt i hagen, eller kun til din egen husholdning, trenger du ikke alltid dyrt utstyr. Er planen å lage ved til både egen husholdning og salg, kan det være en fordel å investere i noe større utstyr.

Husk at veden skal varme flere ganger! Produksjon av ved gir deg både fysisk aktivitet og varme.

Hvordan skaffe trær til vedproduksjon?

Råvirke er trær som er hogd, men ikke kappet opp. I Norge eies skogen av privatpersoner og selskap, du kan derfor ikke gå ut i skogen og hogge trær til deg selv, uten tillatelse fra skogeier.
Du kan skaffe råvirke ved å:

 • Hogge i egen skog.
 • Hogge på egen tomt, enten et eller flere trær.
 • Kjøpe råvirke av en skogeier.
 • Kjøpe råvirke av en tømmeraktør.
  En tømmeraktør er et firma som kjøper skog av skogeiere, de videreselger ofte råvirke til privatpersoner.

Bilde viser råvirke av bøk. Bøk er et av de treslaga som gir oss mest varme målt i brennverdi.  I Norge er bøk viltvoksende over store deler av tidligere Vestfold fylke.

Hvordan lage ved?

Å kløyve ved er noe vi mennesker har gjort i årtusener.
Det første du må gjøre når du har råved tilgjengelig er å kappe den opp i kubber. Det vanligste kappemålet for salgsved er 30 cm, men det er husholdningens egen ovn som avgjør hvilken lengde du bør kappe veden på. Husk at vanntransporten til veden skjer igjennom endeveden, altså vil korte kubber tørke fortere en lange kubber.
Motorsag er et flott redskap for å kappe kubber, men husk sikkerheten. Har du ikke erfaring med bruk av motorsag, er kanskje en håndsag vel så lurt.

Tidspunkt for kløyving er avgjørende for hvor lett kubben deler seg. Frossen ved er lettest å kløyve fordi fiberne i veden deler seg ekstra lett når veden er frossen, men rå vedkubber som kløyves i varmegrader er også greie å kløyve.

Ikke glem at du både bør lage god opptenningsved og gode fyringskubber. Jo tynnere veden er, jo lettere er det å fyre opp. Å kløyve opptenningsved krever mer arbeid, da kubben ofte må deles flere ganger, men det er det verdt!
De store kubbene brenner lenger, og du trenger ikke legge i ovnen like ofte som med finere kløyvd ved.

Videoen viser en vedmaskin som i en håndtering både kapper, kløyver og transporterer veden til en samlesekk.

Hvordan tørke ved best mulig?

Sol, varme og vind, tørker veden for en frossenpinn!

Tørkeprosessen begynner allerede i det man hogger et tre. Det er først når råveden kappes i kubber, at tørkeprosessen får skikkelig fart på seg. Siden tørkeprosessen skjer i endeveden har det lite å si om veden er kløyvd eller ikke, veden kløyves i hovedsak for at den skal bli lettere å fyre med.

Sol, varme og vind er tre gode faktorer for hurtig tørking av veden. Tørkeplassen kan gjerne ligge åpent og fritt møt sør, der vil den få mest sol og vind. Luft er viktigere enn tak over veden. Når høstregnet melder sin ankomst og luftfuktigheten øker er det lurt å dekke til toppen av vedstabelen.
Skal du lagre ved inne er det viktig at rommet man lagrer veden i ikke har høy luftfuktighet. Veden vil nemlig trekke til seg fuktigheten i rommet.

Visste du at:

 • Ved er verdens eldste oppvarmingskilde

 • Ved er Norges nest mest brukte oppvarmingskilde etter strøm.

 • Veden vil aldri bli 100 % tørr ved naturlig tørking.

 • Ved for salg burde ha en fuktighet på under 20 %

 • De ulike landsdelene i Norge er uenige om tørkemetode?

  Vedprodusenter på Vestlandet mener at veden tørker best med barken opp, mens vedprodusenter på Østlandet mener veden tørker best med barken ned. Forskning viser at hvilken vei du stabler veden på ikke har noe å si for tørkingen, det viktigste er at det blir satt under tak.