Årsmøte 2022

Årsmøte Skogselskapet i Agder 14.mai 2022.

Årsmøte 2022, Skogselskapet i Agder   

Lørdag 14. mai på Froland Menighetsenter, Ovelandsheia 1, Froland kommune.                                                 

Etter ordinært årsmøte blir det mat, omvisning

 

  Kl. 09.00 – 10.00 Kafferøe og registrering

 

  Kl. 10.00              Årsmøte

Velkommen til Froland v/varaordfører Øivind Froland

  Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

  Sak 2. Valg av møteleder, tellekorps og to til å underskrive protokollen.

  Sak 3. Skogselskapets årsmelding for 2021.

  Sak 4. Skogselskapets regnskap for 2021.

  Sak 5. Valg (Valgkomiteens innstilling se nederst)

  Sak 6. Fastsetting av godtgjørelse til styret 

  Sak 7. Fastsetting og forslag om endring av vedtekter for kontingent.

  Sak 8. Utdeling av Skogselskapets diplom.

  Sak 9. Orientering fra administrasjonen.

 

Kl. 12:30        Middag.

Kl. 13.30        Informasjon og omvisning på Songe Sag

                          Informasjon og omvisning hos Bøylestad & Moen

Vel møtt!

Kåre Haugaas – Styreleder-                                                      Christian Espegren – Daglig leder-

Påmelding innen 5/5 til: agder@skogselskapet.no eller mob.94162221 (ikke SMS)

«Sak 7. Landsmøte til DNS skal den 1 juni behandle saken om ett system for felles medlemskontingent og medlemshåndtering. Saken vil bli drøftet inngående på årsmøte til Skogselskapet i Agder. Styrets forlag er at årsmøte gir styret mandat til å jobbe videre med dette. En slik sak vil medføre en vedtektsendring i § 6 Dette påligger årsmøtet å gjennomføre: bokstav h: Fastsette medlemskontingent/ informasjonskontingent.»

 

 

 

Valgkomiteens innstilling:

 

 Styre:

Trygve Haugeland,          Lyngdal  ny  velges for 3 år

Torbjørn Flaat,                 Evje og Hornes valgt 2021 ikke på valg

Thor Skjeverak,               Songdalen valgt 2021 ikke på valg

Eivind Kvinlaug,               Lyngdal forslåes gjenvalgt for 3 år

Lilly Berland,                    Arendal  forslåes gjenvalgt for 3 år

Elma Liane,                     Lillesand valgt 2020 ikke på valg

 

 Varamedlemmer:

  1. Gunn Haga Brekka, Arendal , forslåes gjenvalgt
  2. Arne Topstad, Songdalen , foreslåes gjenvalgt.
  3. Gerd Bråtveit, Konsmo , foreslåes gjenvalgt.

 

 Valg av styreleder og nestleder:

Leder. Trygve Haugeland,  Lyngdal    velges for 1 år

Nestleder. Elma Liane,  Lillesand  velges for 1 år

 

 Revisor:

Åsulv Espeland,     Arendal foreslåes gjenvalgt.

 

 Valgkomite:

Tormod Vågsnes,  Arendal   valgt i 2021 ikke på valg

Tor Torkildsen,     Farsund   valgt i 2021 ikke på valg

 

Valgkomiteen foreslår at styre får fullmakt til å velge 2 nye medlemmer

til valgkomiteen for 2023.

 

 Godtgjørelse til styret:

Dagens satser: Leder og styremedlemmer kr. 800,- pr. møte.

Leder kr. 10 000,- pr. år.

Reisegodtgjørelse etter statens regulativ.

Valgkomiteen foreslår ingen endringer.