Årsmøte med Fagdag/Skogdag i Oppland

24.august

Sted: Mellom Eina vannet og Åstjer, med oppkjøring fra Eina vannet følg merking.

24.auguat kl 11.00

Av hensyn til servering.

KL 11.00 Fagdag – åpent for alle.

               –  kaffe og noe og bite i.

TEMA: Arealkonflikter i det grønne skifte

              – Ja til det grønne skifte, men ikke i min bakgård?

               – Hva vil vi med skogarealene våre?

– Kan vi ta vare på det biologiske mangfoldet uten å løse klima krisa med global oppvarming hengende over oss?

KL 13.00 Avreise til Energigården, Røykenviklinna 617, 2760 Brandbu

SERVERING:
   – Erik Eid Hole orienterer om ENERGIGÅRDEN

  SENTER FOR BIOENERGI

KL 15.00 Årsmøte

Åpning ved styreleder Erik Eid Hohle

 Godkjenne innkalling

 Valg møteleder og referent

Valg to personer til å undertegne protokollen

Årsberetning og regnskap Se Her

Vedtektsendring Se Her Vedtekter Her

Valg (leder, styret, varamedlemmer og valgkomité)

Godtgjørelser

Eventuelt innkomne saker

Avslutning ca. 16.00

Styret

<- Tilbake

Andre arrangement fra Oppland