Skogkveld om skogfond og tilskot

11.april

Skogselskapet og Alver kommune arrangerer skogfondskveld torsdag 11. april.

Det vert ein kort og informativ kveld om bruk av skogfond. Guri Ophus Tyssebotn informerar om kva skogfond er og visar døme på bruk av skogfond med forynging, ungskogpleie og skogsvegbygging. Ein representant frå landbruksavdelinga vil informera om tilskot i skogbruket.

Møtet vert i heradsstyresalen på rådhuset på Frekhaug, torsdag 11. april kloka 17.00.

Opent for alle! Vel møtt!

<- Tilbake

Andre arrangement fra Sogn og Fjordane