Ut i skauen: Skog og klima

30.mai

I samarbeid med skogeierlagene i Vestfold og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark inviterer Skogselskapet alle skoginteresserte med Ut i skauen; for innspill, inspirasjon og motivasjon til hvordan forvalte egne skogressurser.

Sted: Tønsberg. Parkering Søndre Berg, på Hortensveien – klikk her for veibeskrivelse

Tid: Torsdag 30. mai kl. 18.00 – 20.30

Tema: Etablering av framtidsskog som

  • har økonomisk nytte for skogeier
  • bidrar til å motvirke klimaendringer gjennom økt karbonbinding
  • er rustet i møte med endrete vekstbetingelser og skadegjørere forårsaket av endringer i klima

Frode Hjort
Kan Skogfrøverket levere vekstforedlet frø som er tilpasset endrete klimaforhold?
Orientering om Skogfrøverkets foredlingsstrategi.

Christer Sandum
Hvilke hensyn tar Fritzøe Skoger til endringer i klima og vekstbetingelser ved etablering av ny skog etter hogst?

Ulrike Bayt
Landskapsøkolog i NIBIO viser pågående feltforsøk for å studere hvordan insekter påvirkes av lys.

Skogspodden demonstrer sårør og frørake for direktesåing av furu.

Trond Hundestuen
Green Farmer bruker drone for kartlegging av skogens tilstand.
Kan framtidens teknologi bli å skyte frø ned i bakken fra drone i stedet for å plante ny skog?

Kaffe og enkel servering.
Alle velkommen!

<- Tilbake

Andre arrangement fra Vestfold