Årsmøte – Skogselskapet i Østfold – 7. juni på Singløya

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

Årsmøte avholdes på Singløya, på Hvaler, tirsdag 7. juni.

Det blir felles båttransport til Singløya fra Løkkevika i Skjeberg.

Oppmøte 09:30 ved parkeringsplassen til Sarpsborg seilforening i Løkkevika.

Ta av E6 ved avkjøring nr. 3, mot Løkkevika. Veien merkes etter avkjøringen fra E6.

Kaffe og Wienerbrød serveres ved ankomst.

TEMA

  • Skogen på Hvaler
  • Kystnært skogbruk og tilrettelegging for friluftsliv

ØSTFOLDMESTERSKAPET I SKOGSTI

ÅRSMØTE – KL. 13.00

Saksliste for årsmøte:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
  4. Godkjenning av årsmeldingen
  5. Godkjenning av regnskapet
  6. Valg
  7. Fastsettelse av medlemskontingenten
  8. Utmerkelser

Det blir servering etter årsmøtet.

 

Påmelding innen fredag 3. juni til ostfold@skogselskapet.no