Oppføringer av Rannveig Kristiansen

Årsmøte 2020 i Trøndelag

Årsmøte avholdes som tidligere annonsert, dvs onsdag 24. juni på Kvatninga i Overhalla. I etterkant av årsmøte arrangerer vi temadag med tittelen “Framtidsskogen i Trøndelag”. Vi får interessante innlegg fra Skogfrøverket, NIBIO, Fylkesmannen i Trøndelag og Landbruksdirektoratet. På grunn av koronarestriksjoner og begrenset antall plasser ser vi oss nødt til å ta påmelding. Det vil […]

Verdifull maskinlære for VG2 SKOG elever

Maskinpraksisen til skogbrukselevene på Mære startet opp første uka i mars. De første to elevene rakk akkurat å gjennomføre tilmålt kjøretid før korona-tiltakene satte en stopper for opplegget. For de resterende fem elevene sto hele denne viktige delen av opplæringa rett og slett i fare for å bli avlyst. Med ekstra tilrettelegging og etter hvert […]

Tett på frøforedlingen

Skogselskapet i Trøndelag har hatt mange oppdrag for Det norske Skogfrøverk i vår. Skogselskapets ansatte setter stor pris på å få muligheten til å jobbe så tett på foredlingen og genetikken. En forsøksserie med gran for kysten ble sådd på Kvatningen, samt en test på ny årgang av frø fra frøplantasjen på Undesløs. Et juletreforsøk […]

Rekruttering til skog- og trenæringa i Trøndelag

Prosjektet TILVEKST skal bidra til økt rekruttering og relevant kompetanse til hele verdikjeden skog og tre i Trøndelag. Det eies formelt av Skogselskapet i Trøndelag og Skogplanter Midt-Norge AS, og er videre godt forankret i næringsklyngen Arena Skog (WOODWORKS! Cluster fom. 2020). Arbeidet startet opp tidlig i 2019 og skal gå over tre år. Rekrutteringsskogdag! […]

Skogkveld for nye skogeiere

Skognettverket i Namdal i samarbeid med Skogselskapet i Trøndelag arrangerer denne høsten to kurskvelder for nye skogeiere fra kommunene Namsos, Namdalseid og Overhalla. Første kveld er avholdt og hele 36 skogeiere deltok! Fra Hkl 1- Hkl 5 I løpet av to kurskvelder tar vi for oss sentrale tiltak i skogens omløp som bringer frem en […]

Fra ARENA SKOG til WOODWORKS! Cluster

Den 8. november ble det offentliggjort at Skognæringa i Midt-Norge har blitt utpekt som en av fire nye «Arena Pro-klynger» i Norge. WoodWorks! er den eneste klyngen for tre- og skognæringen i regjeringens satsing. Det høyeste formelle klyngenivået for næringssatsing i Norge, og Skogselskapet i Trøndelag er stolt medlem på laget!

Inn i nye kontorer på Steinkjer

Steinkjerkontoret flyttet den 1. september fra Høvdingveien 10 til nye InnovasjonsCampus ( InnoCamp) i Skolegata 22. Her holder vi til i Landbruksklyngen sammen med Allskog, Kystskogbruket, Transportselskapet Nord, Skogfrøverket, 4H, Bondelaget og KUN. Mennesker + muligheter = magi InnoCamp huser nærmere 40 bedrifter og instutisjoner, sammen med Nord Universitet. Konseptet er en unik samlokalisering av […]

Dagens klimabrøl fra oss!

Tømmervolumet i trøndersk skog marsjerer i jevn takt på 2 millioner kubikkmeter økning pr år i siste 10-års periode. Trær binder opp mer CO2 enn sin egen vekt. Det vil si at 3 millioner tonn CO2 bindes i levende biomasse i trær pr år. I tillegg dør det trær, det tilføres karbon til jordsmonn og […]

Skogsveiprosjektet i Sør-Trøndelag 2014-2018 – kort oppsummert

Skogselskapet i Trøndelag har hatt prosjektansvar for skogveiplanlegger og skogsveipådriver i gamle Sør-Trøndelag i 3 ½ år. Målsettinga med prosjektet var en årlig veg-aktivitet på 30 km pr år, fordelt på 10 km nybygging og 20 km ombygging av gamle skogsbilveger. Arbeidet bestod i teknisk planlegging, pådriving, bistand i hovedplanarbeid i kommunene og generelt vegfag. […]