Oppføringer av Rannveig Kristiansen

Skogens Konge på grillen!

Onsdag 13. mars fikk vi besøk av 103 Statskog-ansatte på planteskolen på Kvatninga i anledning deres samling i Namsos. Planen vår var å gjøre litt ekstra ut av besøket! Langsom prosess 13 timer før servering ble den 130 kilo tunge fjor-oksen lagt på varm grill og tålmodighetsarbeidet kunne starte med snuing og pensling hvert 20.miunutt. […]

Ut i skogen opp i trærne

Skogselskapet engasjeres av Skogfrøverket til praktisk arbeid ved behov.  I vinter har vi hatt økter med både hogst og og klatring på Røra og Stiklestad. Den gamle furufrøplantasjen på Røra i Inderøy konverteres til frøplantasje for gran og fjelledelgran.  I den forbindelse var det viktig å ta vare på furukloner. Her ble det hogst og […]

Årsmøte 2019 avholdes på Norske Skog Skogn 25. juni

Årsmøte 2019 avholdes tirsdag den 25. juni på Norske Skogs fabrikk på Fiborgtangen. Ordfører Robert Svarva vil ønske årsmøtedeltakerne velkommen til Levanger. Fabrikken på Skogn var den første i Norske-Skog konsernet og ble etablert fordi trønderske skogeiere hadde behov for en egen treforedlingsfabrikk på begynnelsen av 1960 tallet. I dag er det 3 papirmaskiner som […]

Trøndergran gir ny innsikt innenfor epigenetikken

Norske forskere kan nå forutsi vekstrytme (vekststart til vekstavslutning) for frøpartier av gran basert på temperatur under frømodning. Dette er svært viktig kunnskap for planteforedling og frøproduksjon i et klima i endring. Dette har betydning for overlevelse og skader i plantefelt – dvs framtidig skogproduksjon og virkeskvalitet. Frøåret 2006 var spesielt – temperaturen under frømodning […]

Stilling ledig som prosjektleder

Skognæringa i Trøndelag startet opp ARENA Skognæringa i Trøndelag (ARENA SKOG) høsten 2016 med støtte fra det nasjonale klyngeprogrammet NIC. Klyngen satser på offensive felles tiltak innen skogbruket og i anvendelsen av tre og trefiber for å utvikle eksisterende og nye produkt- og markedsområder. Deltakere i ARENA SKOG er næringsaktører fra de skog- og trebaserte […]

Årsmøte 2018 avholdes den 25. juni i Klæbu

Årsmøte på tradisjonelt vis i Trøndelag, denne gang på Moen Gård Vaaganhuset i Klæbu. Årsmøte starter kl. 10 hvor ordfører Kirsti Hammervold fra Klæbu ønsker forsamlingen velkommen. Etter lunsj kl. 1300 starter vi med omvisning på Moen Gård  sammen med gårdeier Anne Huitfeldt. Vaaganhuset er en Hanen-bedrift og tilbyr god mat i hjemmekoselig atmosfære. Velstelt og […]

Nye Kvatningen er åpnet

Ny driftsbygning og nytt utstyr blir nå tatt i bruk på Kvatningen. Oljefyringa i drivhus er en saga blott, og energibruken konverteres til elektrisitet.  Deler av energibehovet skal dekkes  bl.a. av Nord-Trøndelags hittil største solcelleanlegg på våre tak.