Oppføringer av Rannveig Kristiansen

Rekruttering til skog- og trenæringa i Trøndelag

Prosjektet TILVEKST skal bidra til økt rekruttering og relevant kompetanse til hele verdikjeden skog og tre i Trøndelag. Det eies formelt av Skogselskapet i Trøndelag og Skogplanter Midt-Norge AS, og er videre godt forankret i næringsklyngen Arena Skog (WOODWORKS! Cluster fom. 2020). Arbeidet startet opp tidlig i 2019 og skal gå over tre år. Rekrutteringsskogdag! […]

Skogkveld for nye skogeiere

Skognettverket i Namdal i samarbeid med Skogselskapet i Trøndelag arrangerer denne høsten to kurskvelder for nye skogeiere fra kommunene Namsos, Namdalseid og Overhalla. Første kveld er avholdt og hele 36 skogeiere deltok! Fra Hkl 1- Hkl 5 I løpet av to kurskvelder tar vi for oss sentrale tiltak i skogens omløp som bringer frem en […]

Fra ARENA SKOG til WOODWORKS! Cluster

Den 8. november ble det offentliggjort at Skognæringa i Midt-Norge har blitt utpekt som en av fire nye «Arena Pro-klynger» i Norge. WoodWorks! er den eneste klyngen for tre- og skognæringen i regjeringens satsing. Det høyeste formelle klyngenivået for næringssatsing i Norge, og Skogselskapet i Trøndelag er stolt medlem på laget!

Inn i nye kontorer på Steinkjer

Steinkjerkontoret flyttet den 1. september fra Høvdingveien 10 til nye InnovasjonsCampus ( InnoCamp) i Skolegata 22. Her holder vi til i Landbruksklyngen sammen med Allskog, Kystskogbruket, Transportselskapet Nord, Skogfrøverket, 4H, Bondelaget og KUN. Mennesker + muligheter = magi InnoCamp huser nærmere 40 bedrifter og instutisjoner, sammen med Nord Universitet. Konseptet er en unik samlokalisering av […]

Dagens klimabrøl fra oss!

Tømmervolumet i trøndersk skog marsjerer i jevn takt på 2 millioner kubikkmeter økning pr år i siste 10-års periode. Trær binder opp mer CO2 enn sin egen vekt. Det vil si at 3 millioner tonn CO2 bindes i levende biomasse i trær pr år. I tillegg dør det trær, det tilføres karbon til jordsmonn og […]

Skogsveiprosjektet i Sør-Trøndelag 2014-2018 – kort oppsummert

Skogselskapet i Trøndelag har hatt prosjektansvar for skogveiplanlegger og skogsveipådriver i gamle Sør-Trøndelag i 3 ½ år. Målsettinga med prosjektet var en årlig veg-aktivitet på 30 km pr år, fordelt på 10 km nybygging og 20 km ombygging av gamle skogsbilveger. Arbeidet bestod i teknisk planlegging, pådriving, bistand i hovedplanarbeid i kommunene og generelt vegfag. […]

MIn sommerjobb!

Vi har intervjuet Hans Einar Overrein fra Mære, som trives aller best når han får være i skogen, og som ønsker å jobbe som skogbrukssjef etter endt utdanning.   Hva heter du, hvor gammel er du og hvor bor du? Hans Einar Overrein. 23 år og kommer fra Mære i Steinkjer Kommune. Hvor går du […]

Vellykket årsmøte og fagmøte i Trøndelag

Skogselskapet i Trøndelag avholdt sitt årsmøte ved Norske Skog industrier på Skogn den 25.6. 35 deltagere møtte opp til denne dagen som også inneholdt et spennende og fremtidsrettet fagmøte. Årsmøte uten de store diskusjoner Ordfører Robert Svarva i Levanger kommune ønsket velkommen og fortalte om sin kommune, betydningen av å ha hjørnestensbedrifter og nye tall […]

120 årsdag

Nordre Trondhjems amts skogselskab ble stiftet 9. mai 1899. Senere på året ble Trøndelagen Skogselskab stiftet i sørfylket. Medlemsmassen var 232 stk, og formenn i selskapene var skoginspektør Nicolay Martens og konsul John F. Bratt Resultat oppnådd i 1899 var bl.a. oppretting av planteskole i Bymarka (Sommerseter) og at 501 barn plantet 11.800 planter i […]

Pirk!

Pirk, klipp, snitt, surr og voks… pirk, klipp, snitt, surr og voks…! 11 lange dager med poding av 1800 gran- og furukloner ble gjennomført i april/mai. Klonene skal senere ut i forskjellige klonarkiv og frøplantasjer. En god del blir igjen på foredlingssenteret som klonarkiv i storpotter for framtidig blomsterindusering og kryssningsarbeid.  Eksotiske innslag var det […]