Oppføringer av Rannveig Kristiansen

Vellykket årsmøte og fagmøte i Trøndelag

Skogselskapet i Trøndelag avholdt sitt årsmøte ved Norske Skog industrier på Skogn den 25.6. 35 deltagere møtte opp til denne dagen som også inneholdt et spennende og fremtidsrettet fagmøte. Årsmøte uten de store diskusjoner Ordfører Robert Svarva i Levanger kommune ønsket velkommen og fortalte om sin kommune, betydningen av å ha hjørnestensbedrifter og nye tall […]

120 årsdag

Nordre Trondhjems amts skogselskab ble stiftet 9. mai 1899. Senere på året ble Trøndelagen Skogselskab stiftet i sørfylket. Medlemsmassen var 232 stk, og formenn i selskapene var skoginspektør Nicolay Martens og konsul John F. Bratt Resultat oppnådd i 1899 var bl.a. oppretting av planteskole i Bymarka (Sommerseter) og at 501 barn plantet 11.800 planter i […]

Pirk!

Pirk, klipp, snitt, surr og voks… pirk, klipp, snitt, surr og voks…! 11 lange dager med poding av 1800 gran- og furukloner ble gjennomført i april/mai. Klonene skal senere ut i forskjellige klonarkiv og frøplantasjer. En god del blir igjen på foredlingssenteret som klonarkiv i storpotter for framtidig blomsterindusering og kryssningsarbeid.  Eksotiske innslag var det […]

Åpent fagmøte den 25. juni på Norske Skog, Skogn

I etterkant av årsmøte den 25. juni på Skogn har vi vært så heldige å få to meget interessante foredragsholdere. Program for dagen Kl. 10.00 Årsmøte 2019 Kl. 12.00 Fagmøte Norske Skog, dagens situasjon og fremtidige satsinger– ved Amund Saxsrud, Adm. dir. Norske Skog, Skogn Skognæringa ser ingen klimakrise, vi ser bare muligheter – ved […]

Skogens Konge på grillen!

Onsdag 13. mars fikk vi besøk av 103 Statskog-ansatte på planteskolen på Kvatninga i anledning deres samling i Namsos. Planen vår var å gjøre litt ekstra ut av besøket! Langsom prosess 13 timer før servering ble den 130 kilo tunge fjor-oksen lagt på varm grill og tålmodighetsarbeidet kunne starte med snuing og pensling hvert 20.miunutt. […]

Ut i skogen opp i trærne

Skogselskapet engasjeres av Skogfrøverket til praktisk arbeid ved behov.  I vinter har vi hatt økter med både hogst og og klatring på Røra og Stiklestad. Den gamle furufrøplantasjen på Røra i Inderøy konverteres til frøplantasje for gran og fjelledelgran.  I den forbindelse var det viktig å ta vare på furukloner. Her ble det hogst og […]

Årsmøte 2019 avholdes på Norske Skog Skogn 25. juni

Årsmøte 2019 avholdes tirsdag den 25. juni på Norske Skogs fabrikk på Fiborgtangen. Ordfører Robert Svarva vil ønske årsmøtedeltakerne velkommen til Levanger. Fabrikken på Skogn var den første i Norske-Skog konsernet og ble etablert fordi trønderske skogeiere hadde behov for en egen treforedlingsfabrikk på begynnelsen av 1960 tallet. I dag er det 3 papirmaskiner som […]

Trøndergran gir ny innsikt innenfor epigenetikken

Norske forskere kan nå forutsi vekstrytme (vekststart til vekstavslutning) for frøpartier av gran basert på temperatur under frømodning. Dette er svært viktig kunnskap for planteforedling og frøproduksjon i et klima i endring. Dette har betydning for overlevelse og skader i plantefelt – dvs framtidig skogproduksjon og virkeskvalitet. Frøåret 2006 var spesielt – temperaturen under frømodning […]

Stilling ledig som prosjektleder

Skognæringa i Trøndelag startet opp ARENA Skognæringa i Trøndelag (ARENA SKOG) høsten 2016 med støtte fra det nasjonale klyngeprogrammet NIC. Klyngen satser på offensive felles tiltak innen skogbruket og i anvendelsen av tre og trefiber for å utvikle eksisterende og nye produkt- og markedsområder. Deltakere i ARENA SKOG er næringsaktører fra de skog- og trebaserte […]