Mørk og kald start på årsmøte!

Årsmøtet for Skogselskapet i Buskerud og Telemark for 2020 ble gjennomført 21.09.2021 på Skogskolen i Saggrenda.

Det hele startet mørkt og kaldt 342 meter under bakken i Kongens gruve, som er en del av sølvgruvene i Kongsberg. I gruven fikk deltagerne kunnskap om gruvedrifta, med fokus på bruken av trevirke. En entusiastisk og kunnskapsrik guide fortalte blant annet om fyrsettingsmetoden som ble brukt til å bryte seg innover i fjellet.

 

 

Inne i Kongens gruve

 

Trygt transportert ut i dagslys av gruvevognene ble selve årsmøtet avholdt i varmere omgivelser, i kantina til skogskolen.

Styreleder Anders Hals tok oss gjennom året som har gått og ledet oss igjennom en tradisjonell  saksliste.
Årsmøtet var godt fornøyd med det arbeidet som skogselskapet har gjort det siste året. Arbeid med alt fra skoleskogdager til kursing av bønder med flisfyringsanlegg viser en stor variasjon i både arbeidsoppgaver og målgrupper skogselskapet jobber for og med. Noe av det som imponerte mest, var nytenkningen og gjennomføringen av digitale skoleskogdager for mer en 800 skoler.
Noen utskiftninger i styret sto for tur. Julie Baalerud Sand og Knut Sønju ble takket av, og Eilev Korsbøen ble applaudert inn som nytt styremedlem.

 

Et godt oppmøte viste at gleden var stor over å møte likesinnede “treskaller”, nå som Covid 19 har begynt å slippe taket. Etter en hyggelig kveld med god mat og gode samtaler, ble årsmøtet for 2020 avsluttet.

 

Det nye styret og daglig leder. F.v. Karl Henrik S. Berke (DL), Ellef Andreas Korsbøen (nyvalgt styremedlem), Hølje Kristian Jore (styremedlem), Anders Hals (styrets leder), Heidi Hovde Skårnes (styremedlem) og Sverre Siljan (nestleder).

 

 

Nyansatt: Ingvild Gran

Årsmelding for 2020 – Skogselskapet i Buskerud og Telemark

Her kan du lese Skogselskapet i Buskerud og Telemark sin årsmelding for 2020:

(Trykk på bildet av årsmeldingen for å åpne årsmeldingen)

Finnes det nye måter å rekruttere de rette hodene inn til skognæringen?

Skogselskapet i samarbeid med rekrutteringsprogrammet Velg Skog og prosjektsamarbeidsparter Skogkurs skal gjennom prosjektet: “Nye veier å rekruttere de rette hodene til skogbruksnæringen!” Karl Henrik Skinstad Berke fra Skogselskapet i Buskerud har fått rollen som prosjektleder, men det er Skogselskapet i sin helhet som landsdekkende organisasjon som skal bidra inn til ulike aktiviteter i prosjektet frem mot sommeren 2022. Vi retter en stor takk til verdiskapningsfondet som er hovedfinansiør og har lagt 660.000 kroner på bordet til prosjektet, men det er også en rekke andre som har gitt tommelen opp for prosjektet og kommer til å bidra inn i arbeidet.

Det blir utrolig spennende å se, er “skogbruket” klare for å ta i bruk de nyeste sosiale mediene i kampen om ungdommenes oppmerksomhet? Eller bør vi som næring faktisk holde markedsføringen på det nivået der vi er best det tradisjonelle?

Vi gleder oss allerede nå til å undersøke mange av prosjektenes problemstillinger og kunne presentere de til Verdiskapningsfondet, men ikke minst til “skogbruket”. Rekrutteringen er et felles anliggende for skogbruket.

Vær lur – Velg Skog!

 

 

Kjenner du ikke til Velg Skog, Skogkurs eller Verdiskapningsfondet, se her:

Velg Skog

Skogkurs

Verdiskapnignsfondet

 

 

Skogselskapets år i Buskerud og Telemark

Året startet som de fleste andre år, med mange planlagte aktiviteter i kalenderen. De færreste aktivitetene kunne bli gjennomført som tenkt, men det ga Skogselskapet i Buskerud og Telemark og andre fylkeslag et handlingsrom til å tenke nytt og annerledes. Det blei et fint år i skogens tegn allikevel.

Julegavetips fra Skogselskapet

Vet du om naturstier som trenger “oppussing”?