Trøkk på skoleskogdager i Viken fylke!

Et år med skikkelig trøkk på skoleskogdager i Viken nærmer seg slutten, og det er tid for å se litt tilbake på innsatsen som er lagt ned. Skogselskapet i Østfold, Oslo & Akershus og Buskerud & Telemark har sammen og hver for seg lagt ned en god og engasjert innsats for å ta med seg barn og unge ut i den spennende og uforskbare skogen. Det har vært aktivitet i mer en 26 av Vikens kommuner, med over 135 skoleskogdager fordelt fra helt sør til nesten helt nord i fylket. Selv om vi naturligvis kunne tenke oss og besøke absolutt samtlige elever i grunnskolen, og gjerne flere ganger, har vi i dag verken ressurser eller kapasitet til å gjennomføre noe slikt.  Men, ut i fra det vi vet har det ikke blitt gjennomført så mange skoleskogdager som i 2021 i tilsvarende område tidligere. Det er vi naturligvis stolte over å ha fått til, på tross av at våren 2021 fortsatt var preget av restriksjoner.

Selv om en skoleskogdag blir gjennomført noe annerledes i Indre Østfold, Nesodden eller på Flå så er målet og hensikten nøyaktig den samme. Vi ønsker å skape en nysgjerrighet og begeistring for skogen og naturen. Vårt mål er å nå frem til barn og unge med et budskap om at skogen er så mye mer enn bare en ansamling av trær. Selve fotosyntesen står svært sentralt på våre skoleskogdager, men vi forsøker med forskjellige måter å formidle den alt ettersom hvilken alder barna har. Desto yngre barna er, desto mer leker vi oss til informasjonen vi ønsker å formidle. Det er viktig for oss å tilpasse vår informasjon mest mulig hensiktsmessig til dem vi til enhver tid snakker med. Noe vi også får svært gode tilbakemeldinger på.

 

Skolene og de ansatte på skolene gir oss svært gode tilbakemeldinger på våre skoleskogdager. De setter pris på måten vi formidler hvordan de selv med enkle grep kan benytte skogen som et utstrakt klasserom og at mulighetene er tilnærmet uendelige. Det finnes vel ikke et fag på skolen som ikke kan knyttes opp til skogen i en eller annen variant. På våre skoleskogdager har vi møtt godt over 300 fornøyde lærere.

Vi jobber etter følgende motto: “Det du er glad i, det tar du vare på”. Da er det viktig å ha det gøy på skoleskogdager. En skoleskogdag uten latter og glede er heldigvis noe vi ikke opplever!

 

Tusen takk til våre samarbeidspartnere som muliggjøre skoleskogdagene for bortimot 5000 skolebarna i Viken fylke:

  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • Viken fylkeskommune
  • Lokale skogbruksmyndigheter/Skogbrukssjefene
  • Sparebankstiftelsen DNB

Mørk og kald start på årsmøte!

Årsmøtet for Skogselskapet i Buskerud og Telemark for 2020 ble gjennomført 21.09.2021 på Skogskolen i Saggrenda.

Det hele startet mørkt og kaldt 342 meter under bakken i Kongens gruve, som er en del av sølvgruvene i Kongsberg. I gruven fikk deltagerne kunnskap om gruvedrifta, med fokus på bruken av trevirke. En entusiastisk og kunnskapsrik guide fortalte blant annet om fyrsettingsmetoden som ble brukt til å bryte seg innover i fjellet.

 

 

Inne i Kongens gruve

 

Trygt transportert ut i dagslys av gruvevognene ble selve årsmøtet avholdt i varmere omgivelser, i kantina til skogskolen.

Styreleder Anders Hals tok oss gjennom året som har gått og ledet oss igjennom en tradisjonell  saksliste.
Årsmøtet var godt fornøyd med det arbeidet som skogselskapet har gjort det siste året. Arbeid med alt fra skoleskogdager til kursing av bønder med flisfyringsanlegg viser en stor variasjon i både arbeidsoppgaver og målgrupper skogselskapet jobber for og med. Noe av det som imponerte mest, var nytenkningen og gjennomføringen av digitale skoleskogdager for mer en 800 skoler.
Noen utskiftninger i styret sto for tur. Julie Baalerud Sand og Knut Sønju ble takket av, og Eilev Korsbøen ble applaudert inn som nytt styremedlem.

 

Et godt oppmøte viste at gleden var stor over å møte likesinnede “treskaller”, nå som Covid 19 har begynt å slippe taket. Etter en hyggelig kveld med god mat og gode samtaler, ble årsmøtet for 2020 avsluttet.

 

Det nye styret og daglig leder. F.v. Karl Henrik S. Berke (DL), Ellef Andreas Korsbøen (nyvalgt styremedlem), Hølje Kristian Jore (styremedlem), Anders Hals (styrets leder), Heidi Hovde Skårnes (styremedlem) og Sverre Siljan (nestleder).

 

 

Nyansatt: Ingvild Gran

Årsmelding for 2020 – Skogselskapet i Buskerud og Telemark

Her kan du lese Skogselskapet i Buskerud og Telemark sin årsmelding for 2020:

(Trykk på bildet av årsmeldingen for å åpne årsmeldingen)

Finnes det nye måter å rekruttere de rette hodene inn til skognæringen?

Skogselskapet i samarbeid med rekrutteringsprogrammet Velg Skog og prosjektsamarbeidsparter Skogkurs skal gjennom prosjektet: “Nye veier å rekruttere de rette hodene til skogbruksnæringen!” Karl Henrik Skinstad Berke fra Skogselskapet i Buskerud har fått rollen som prosjektleder, men det er Skogselskapet i sin helhet som landsdekkende organisasjon som skal bidra inn til ulike aktiviteter i prosjektet frem mot sommeren 2022. Vi retter en stor takk til verdiskapningsfondet som er hovedfinansiør og har lagt 660.000 kroner på bordet til prosjektet, men det er også en rekke andre som har gitt tommelen opp for prosjektet og kommer til å bidra inn i arbeidet.

Det blir utrolig spennende å se, er “skogbruket” klare for å ta i bruk de nyeste sosiale mediene i kampen om ungdommenes oppmerksomhet? Eller bør vi som næring faktisk holde markedsføringen på det nivået der vi er best det tradisjonelle?

Vi gleder oss allerede nå til å undersøke mange av prosjektenes problemstillinger og kunne presentere de til Verdiskapningsfondet, men ikke minst til “skogbruket”. Rekrutteringen er et felles anliggende for skogbruket.

Vær lur – Velg Skog!

 

 

Kjenner du ikke til Velg Skog, Skogkurs eller Verdiskapningsfondet, se her:

Velg Skog

Skogkurs

Verdiskapnignsfondet

 

 

Skogselskapets år i Buskerud og Telemark

Året startet som de fleste andre år, med mange planlagte aktiviteter i kalenderen. De færreste aktivitetene kunne bli gjennomført som tenkt, men det ga Skogselskapet i Buskerud og Telemark og andre fylkeslag et handlingsrom til å tenke nytt og annerledes. Det blei et fint år i skogens tegn allikevel.

Julegavetips fra Skogselskapet