Skogselskapet i Buskerud og Telemark inviterer til Årsmøte

Innkalling til årsmøte

Skogselskapet i Buskerud og Telemark

Program 

 

 

Dato: 17.09.2020

Sted: Planteskolen på Gvarv – Håtveitvegen 15, 3810 Gvarv

Klokkeslett: 16.00-20.00

 

 • 16.00 Registrering og kaffe
 • 16.10 Velkommen ved styreleder, Anders Hals
 • (16.20 -17.00 Årsmøte for Telemarks Skogselskap –kun for medlemmer fra tidligere Telemark Skogselskap)
 • 16.20 Omvisning på Planteskolen, Norgesplanter AS avd Gvarv
 • 16.50 Bespisning
 • 17.30 Årsmøte

—————————————————————————————————————————————

Årsmøte

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Godkjenning av styrets beretning
 5. Godkjenning av regnskap med revisors beretning
 6. Valg av valgkomite
 7. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
 8. Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse
 9. Valg av styre
 10. Avslutning av årsmøtet

——————————————————————————————————————————————

 • 18.30 Kaffepause
 • 18.45 Daglig drift – Skogselskapet i Buskerud og Telemark, ved daglig leder Lars Kihle
 • 19.10 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, ved Knut Ivar Løken.
 • 19.30 Øvrige eventuelle orienteringssaker
 • 19.50 Avslutning av programmet ved styreleder.

 

På bakgrunn av bevertning ber vi om påmelding innen 14. september. I tillegg må vi på bakgrunn av Covid-19 situasjonen sette begrensing på 25 medlemmer. Det skjer med «førstemann til mølla»- prinsippet.

Påmelding skjer på e-post til: vegar@skogselskapet.no eller telefon/SMS til 90138349

 

   Vi gleder oss til å se deg,

                                                           med vennlig hilsen administrasjonen og styret.

 

Årsmeldingen kan du se ser: 

 

Årsmelding 2019

 

 

Viktig informasjon til medlemmer av  tidligere Telemark Skogselskap: 

 

 

Årsmledingen til Telemark Skogselskap for 2019 kan du lese her:  Årsmelding og regnskap 2019_Telemark Skogselskap

Skog & Tre webinar

Grunnet videreføringen av restriksjonene som følge av korona-viruset, ser vi oss dessverre nødt til å måtte avlyse årets Skog & Tre-konferanse. Dette er selvfølgelig veldig leit, men vi ser frem til å invitere dere til konferansen igjen til neste år.

Tilbyr webinar
Vi hadde planlagt et innholdsrikt program med en rekke spennende foredragsholdere. Vi ønsker derfor å tilby deler av dette programmet som et webinar, torsdag 28. mai kl. 10.00-12.00. Arrangementet er gratis, og vi håper at så mange som mulig av dere vil delta!
Mer informasjon om program, gjennomføring og påmelding kommer på arrangementet på Facebook og på nettsiden, så følg med videre!

Mer om programmet kommer på skogogtre.no
Temaet: «Klimakrise vs. naturkrise – hvordan løser vi begge?»

Tid: 28. mai kl. 10.00-12.00.

Pris: gratis.

Ler mer om foredragsholderne og meld deg på nå:
skogogtre.no

Facebook arrangement

Skog & Tre arrangeres av:
Det norske Skogselskap og Norges Skogeierforbund

Skogen som læringsarena, viktigere enn noen gang!

 

Skogens hjemmeskole

I midten av mars, da Covid 19 viruset snudde hverdagen opp ned for de aller fleste, og ikke minst for skoleverket. Skolene ble stengt og barn i alle aldre skulle undervises via ulike nettbaserte plattformer. Ingen enkel øvelse, men skolene klarte tydeligvis å kaste seg rundt. Etter god innsats fra skolene, datapersonell med flere klarte de å få dette til å fungere nesten smertefritt for de aller fleste skoleelevene i det ganske land. For en lærer er det ikke nødvendigvis bare enkelt å kunne komme på gode ideer om hva undervisningen skal inneholde. Ikke minst er det viktig å få elevene ut i frisk luft, da er skogen naturligvis en usedvanlig god arena tenkte vi. Skogselskapene i Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud og Telemark jobbet iherdig med å utarbeidet et godt pedagogisk oppgavesett som skulle hjelpe skoleverket i denne “annerledes” tiden.

Oppgavesettet ble så sendt ut til våre mer eller mindre faste samarbeidsskoler i Viken fylke. når vi dog først hadde utarbeidet et så godt verktøy for skolene ønsket vi dele dette med flere. Via sosiale medier har dette blitt spredd, med en for oss enorm fart, og per dags dato har over 720 lærere fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord bedt om  å få oppgavesettet tilsendt.  Vi vet at mange av de lærerne som har fått det i sin innboks igjen har delt det med sine kolleger internt. Så hvor stort tallet er for hvor mange som faktisk har benyttet seg av opplegget tørr vi ikke å drømme om. Vi har i midlertid fått svært mange hyggelige tilbakemeldinger. Det har resultert i en flott en vinn-vinn situasjon:

 • Vi har klart å hjelpe lærere i en krevende situasjon
 • Elever har vært i skogen og utforsket dens mangesidige betydning
 • Vi har lært og ser viktigheten av å kunne gi skoleverket en “skoglig hjelpende hand”, som  blir satt stor pris på.

Det strømmer inn med hyggelige tilbakemeldinger og bilder fra elevenes skolehverdag i skogene. For skolene er det heller ingen ulempe at det nå ved gradvis åpning av skolene kan benyttet seg av opplegget ut i skogen med sine elever tilstede. Dermed kan de avlaste overfylte skolegårder og klasserom, men fortsatt lære noe om og av det viktigste:

“Den geniale skogen”

 

Ønsker du å få skoleoppgavesettet tilsendt, send en e-post til: karl.henrik@skogselskapet.no

 

Bli med på TreOmTre!
Et opplegg og en konkurranse som passer for alle grunnskoler i hele landet.
Det passer for hjemmeskole og være-mye-ute-skole.
Les mer

Nettkurs i Skogplanting

Nå er nettkurset i skogplanting ute på Skogskolen se her>>>

Kursets hovedmålgruppe er nye plantører, men det vil også passe for skogeiere og andre som ønsker en oppdatering innen skogplanting.
 Kurset gir grunnleggende innføring i skogplanting og skal gjøre deltakeren i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere planting i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS.

Gjennomføring skjer på PC, nettbrett eller mobiltelefon, og antatt tid er 2-3 timer. Til slutt er det en test som kvalifiserer for kursbevis hvis bestått.

Kurset er laget av Skogkurs

God plante sesong:)

FOTO. Jan Rassmussen

Nå stiger det opp hvit røyk av pipa…

I motsetningen til den kjente pipa til det sixtinske kapell i Vatikanstaten, der den hvite røyken som stiger opp signaliserer at en ny pave har blitt valgt. Det hadde heldigvis ikke blitt valgt ny leder hos oss i denne omgang, men vår nyeste stolthet ble innviet og det førte til at hvit røyk steg opp til himmels gjennom den kult dekorerte pipa. Skogselskapet i Buskerud og Telemark som er eier av Norgesplanter AS (Skogplantskole) skal nå fyre opp drivhus og kontorbygg med et splitter nytt og moderne flisfyringsanlegg. Dette ble seg som hør og bør innviet med brask og bram den 7.februar.2020.

I forkant av av åpningen av anlegget hadde vi invitert til et åpent faglig arrangement for de som ønsket å lære mer om bioenergi, dette ble gjort i samarbeid med Innovasjon Norge og Øvre Eiker Bondelag. Foredragsholderne var en kjent person fra egne rekker i Skogselskapet (Oslo og Akershus), Håvard Midtskogen. Over 60 mennesker valgt å bli med, tross at vi snakker fredagsettermiddag og i hard konkurranse med taco og familietid. Noe vi er svært fornøyd med.

Deltakerne på kurset fikk en grundig og god innføring i bioenergiens verden, eller la oss kalle det et eget univers. De som i forkant har vært på tanken om å investere i et gårdsvarmeanlegg ble gjort tydelig oppmerksom på eventuelle fallgruver, støtteordninger med mer. Vi har allerede rukket å motta svært mange hyggelige tilbakemeldinger på den faglige delen av dagen også.

Senere på ettermiddagen var det så duket for åpningen av vårt eget anlegg, som har vært godt planlagt med vår leverandør (ETA) i over 1 års tid. Endelig var det tid for å åpne anlegget offisielt, og den æren var det ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale, som fikk. I sin åpningstale ga han honnør for den verdifulle satsingen vi her gjør ved å fornye oss til det grønne, samt å sikre planteskolen tilstedeværelse i “Buskerudregionen” med tanke på skogbruket.Sist, men ikke minst bidrar det til å ivareta verdifulle arbeidsplasser i kommunen, la ordfører Kvale til.

Etter at snora ble brent av med en propranbrenner som skulle demonstrere “ut med fossilt og inn med det grønne” kunne deltakere beskue både anlegget og utstillere. Vi hadde arrangert et lite bioenergitun der flere leverandører av bioenergi visteg frem sine muligheter og løsninger til fremtidige kjøpere/innehavere av bioenerganlegg.

Foto: Jan Rassmussen

Deltakerne fikk se og oppleve et beist av en lastbil med en påmontert flishugger, denne kunne flise opp 5 kbm tømmer i løpet av svært kort tid. En råskap av krefter.

Det var naturligvis også god til til prat, hygge og mat. Flere ble med oss til langt utpå. Takk til våre gjester, utstillere og bidragsytere.

Fakta om flisfyringsanlegget vårt:

 • Utbygger/leverandør: ETA Norge
 • Størrelse på kjele: 750KW (+10%)
 • Solceller: 16 solcellepanell – 7,5KW
 • Erstatter opp mot 65.000 olje

Invitasjon til fagdag – Bioenergi – Planteskolen på Hokksund

Skogselskapet i Buskerud og Telemark inviterer i samarbeid med Innovasjon Norge og Øvre Eiker bondelag til en fagdag om bioenergi den 7.februar.2020. Alle som ønsker er hjertelig velkommen.

Skogselskapet i Buskerud og Telemark sitt nye flisfyringsanlegg

Vi ønsker sammen med deltakerne av kurset og andre gjester å offisielt åpne vårt nye bioenergianlegg på planteskolen i Hokksund. Ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale, vil få det ærefulle oppdraget til å åpne anlegget.

Ettermiddagens program vil se ut som følgende:
15.00 Åpning/velkommen
15.15 Informasjon om bioenergi/støtteordninger/muligheter
18.00 Offisiell åpning av Skogselskapets nye anlegg
(inkludert enkel bespisning)
19.00 Trivelig skog/bioenergiprat
(inkludert snack/forfriskninger)

Flere kjente leverandører av ulike bioenergianlegg vil være tilstede for en bioenergiprat. Programmet slutter ikke klokken 19.00, dette er kun den siste posten på programmet. Det vil være mulig å snakke med leverandørene utover kvelden.

På bakgrunn av bevertning ser vi oss nødt til å begrense arrangementet til 70 deltakere, og må be om påmelding innen den 4. februar.

2 blir til 1 = Skogselskapet i Buskerud og Telemark

Styreleder Anders Hals har ordet.

Skogselskapene i Telemark og Buskerud har over flere år arbeidet for at de to fylkesskogselskapene skulle arbeidere tettere sammen om ulike oppgaver og prosesser. For 3 år siden, allerede, så man fordelene ved å slå planteskolene sammen, da ble Norgesplanter AS grunnlagt. At man i samarbeid på tvers av de 2 gamle planteskolene mest sannsynlig produserer Norges beste skogplanter så man nå også at et tettere samarbeid på tvers av de Skogselskapene ikke var en dum tanke. Både styret og administrasjon satte dette høyt opp på dagsorden deretter. Hanskene ble kastet og en intens jobb har siden den gang blitt lagt ned i denne ryddige og grundige prosessen.

3 år senere, nærmere bestemt 18.des.2019 ble det klart på de ekstraordinære årsmøtene for henholdsvis Telemark Skogselskap og Skogselskapet i Buskerud at man skulle ta steget fullt ut. Det ble enstemmig vedtatt hos begge. Med andre ord, fra og med 1.1.2020 heter vi:

Skogselskapet i Buskerud og Telemark

Det nye styret som ble presentert av en sammensatt valgkomitee fra Telemark og Buskerud ble også valgt og ser ut som følgende:

 • Anders Hals (Styreleder – Buskerud)
 • Sverre Siljan (Nestleder – Telemark)
 • Knut Sønju (Styremedlem – Buskerud)
 • Heidi Hovde Skårnes (Styremedlem – Telemark)
 • Julie Baalerud Sand (Styremedlem – Buskerud)
 • Hølje Kristian Jore (Styremedlem – Telemark)
 • Anne Solbraa (Varamedlem – Telemark)
 • Ellef Korsbøen (Varamedlem – Buskerud)
De nye lederne ved Ander Hals (t.v.) og Sverre Siljan (t.h) prøver ut skogsmaskin simulatorene på Skogskolen i Saggrenda i forbindelse med de ekstraordinære årsmøtene. Her under kyndig veiledning av elever, daglig leder i SiB Lars Kihle og daglig leder TS Vegar Hvamb)

Vi, ansatte og styret, i det nye selskapet gleder oss til å ta fatt på jobben med å gjøre det nye Skogselskapet større og enda bedre. Vi håper at våre medlemmer og venner i skogen/skogbruket blir med på denne reisen.

Vi ønsker også å benytte anledningen til å takke av 3 av våre tidligere medlemmer i Skogselskapet i Buskerud for god og stødig innsatsen i styret.

 • Gunhild Sønsteby Skinnes
 • Karen Anne Grette
 • Sigvart Pedersen
Styreleder Anders Hals takker av styremedlemmene Sønsteby Skinnes og Grette for deres innsats i styret i SiB

Storfint besøk av 40 av landets beste studenter!

Skogselskapet i Buskerud og Norgesplanter var så heldig at vi mandag den 19.august hadde storfint besøk av året skogstudenter fra NMBU. Vi får hvert år , tradisjonen tro, lov til må få besøk av de nye skogfangstudentene. De avlegger hvert år en slags besøksrunde der de besøker ulike steder der skog og skogbruket skal bli gjort kjent. Det er stas å få besøk av fremtidens skogbrukere. 

Hos oss for de en enkel innføring i skogbruket og en litt mere detaljert innføring i skogplanter. Alt fra produksjonen til hvordan de bør handteres videre og mere til. Det er en veldig morsom presentasjon å holde, på bakgrunn av at mange av studentene har en god forkunnskap mens for andre studenter er dette en helt ny verden.  Selv om studentene er ferske, er det dog mange av de som setter seg godt inn i ulike problemstillinger og kommer med gode og interessante spørsmål.

Denne fine tradisjonen ønsker vi å fortsette med.

 

Vi ønsker de nye studentene lykke til med studieåret, og håper at vi ser dere igjen i ulike stillinger i skogbruket senere.  

Årsmelding for 2018

Her kan du lese årsmeldingen for 2018.

 

for å lese, trykk her: Årsmelding for 2018

Villere og vakrere enn noen gang tidligere – 59* Topptur 2019

 

Tidlig en morgen den 15.mai stod første laget i årets 59*Topptur klare ved startstreken ved Kongsberg Skisenter. Herifra skulle samtlige 130 naturbrukselever fordelt på 18 lag, pluss VIp laget ta fatt på en særdeles spennende og lærerik aktivitetsløype i naturskjønne og kulturhistoriske omgivelser i sølvverkets skoger. Det er rekrutteringsprosjektet Velg Naturbruk, som igjen blir drevet av Skogselskapet i Buskerud, som er primus motor bak dette arrangementet.I dag skulle vi finne ut hvilken skole som var den råeste naturbruksskolen i Viken fylket. Elever fra 6 naturbruksskolen i denne regionen møttes til kamp og var klare for å representere sin skole.

Skolene var:

 • Kongsberg vgs avd Saggernda
 • Buskerud vgs avd Buskerud
 • Tomb vgs
 • Hvam vgs
 • Kalnes vgs
 • Natur vgs

På den nesten 1 mil lange løypa startet lagene med første utfordringen som var presisjonskjøring med lastbærer hos Spiten Skogsdrift og Viken Skog som stod ved bunnen av skiheisen. Her skulle elevene bli utfordret

 

i nøyaktighet med store maskiner, i form av stabling av kubber med nettopp en stor skogsmaskin.

Etter første posten bar det videre til nye høyder bokstavelig talt, de ble “fløyet” opp til toppen av skiheisen i hver sin skiheisstol. Herifra bar det videre på apostlenes hester med flere spennende poster på tur og orden. Post nummer 2 var det Steen & Lund som stod for, her ble lagene testet i 3 ulike oppgaver. Minigraverkjøring, nivellering og steinlegging. Så bar det videre til post 3, der elevene ble møtt av Buskerud Bondelag og et beist av en diger traktor fra John Deere lånt ut fra Felleskjøpet. Her gjaldt det å holde tunga rett i munnen og dirigere pallene med millimeter presisjon.

Så noen få hundre meter lenger uti løypa venta posten til Statskog, her var det beregning som stod for tur. Nå gjaldt det å finne ut hvor mye vann det renner gjennom de kjente vannrennnene i Sølverkets vannanlegg. Deretter møtte elevene de blide menneskene på SOA sin post, her måtte de vise kunnskap i en egen liten kunnskapsløype. I tillegg måtte de vise hvor gode de var til å stable stein i høyden. Dagens rekord var 25 tromlede brosteiner oppå hverandre. Det var imponerende.

Hot, hot, hot var neste post. Her skulle de slå, banke og smi en hestesko hos hovslager Hægstad.

 

 

Nå stod det våte element for tur, nå skulle lagene vise hvor gode de var til å padle kajakk. Lagene ble delt i 2 og måte vise at de klarte å padle over et vann og bytte med resterende lag for at de skulle padle tilbake igjen. Samtlige bortsett fra kun en elev, var ute i kajakken. Enda vannet fortsatt var iskaldt, isen hadde gått i vannet for under 1 uke siden. På bakgrunn av temperaturen var det muligens heller ingen som datt uti.

Så bar det videre gjennom skogen og til post nummer 8 av 10. Her møtte de 3 søte små kalver hos Buskerud Bonde og Småbrukarlag. Hva kunne elevene om kuraser og produksjon av kjøtt? Det var lett å la seg sjarmere og glemme dagens konkurranse når man se å de uskyldige øyene til de flotte dyra.

På den nest siste posten gjaldt det å følge godt med og spenne buen riktig, her var det skyting med pil og bue hos Kongsberg bueklubb. Mange elever som fikk seg en god “aha” opplevelse, om at de å skyte med pil og bue slettes ikke var så enkelt.

Nå var elevene straks i mål, kun en oppgave gjenstod og det var å kløve med hest, det var tydeligvis ikke fult så enkelt som det ser ut til og mange av lagene måtte gruble fælt før de fant løsningen, om de i det hele tatt fant den.

Det var ikke kun elever som konkurrerte, de ble nemlig utfordret av det såkalte ViP-laget. Laget bestod av Helge Nordby, Fylkesmannen i Viken og Oslo (lagleder), og hans kollegaer Otto Galleberg, Trond Løfsgård, i tillegg hadde de god hjelp av Tore Molteberg (Det norske Skogselskap), Halldis Linde Lie (Skogbrukssjef Sigdal), Anton Ole Evju (Felleskjøpet), Haakon Lia Haug (Buskerud Bondelag) og ikke minst Patryck Chasey (Anleggsgartner). Denne gjengen måtte gå akkurat den samme løypen, med akkurat de samme utfordringen. Det skulle vise seg å ikke være så enkelt.

Klokken begynte å nærme seg 18.00 og det var tid for festmiddagen. Det var ikke en festmiddag av de vanlige, her stod det helgrillet elg på menyen. Det var Skogselskapet som stod for grillingen og fikk bistand av elever fra Kokk og servitørfagselever fra Kongsberg videregående. En nydelig middag, 230 mennesker var samlet rundt matbordene oppe i det frie på Haus Sachsen. En nydelig uteplass med utsikt over store deler av Viken fylket.

Etter maten ønsket rektor, Hanne M. Hagby, velkommen til Kongsberg og ikke minst ønsket hun de 3 beste lagene som skulle videre i kveldens finale masse lykke til.

Nå var det endelig tid for finalen, og de 3 beste lagene stilte seg opp bak knivbukkene sine. Det var Tomb vgs, Buskerud vgs og Kongsberg vgs som hadde hvert sitt lag i finalen. Her fikk lagene oppgaver og utfordringer knyttet til naturbrukspensumet som f eks. kornslag, måling av tømmer, artskunnskap på planter.  I tillegg skulle de holde melkespann, og helt frem til siste oppagave stod det helt likt mellom de 3 lagene, men det på øksekastingen var det til slutt Buskerud vgs som trakk det lengste strået og sikret seg seieren og det gylne gevir. Som er et gjevt vandretrofee som de senere år har hengt trygt på veggen til Kongsberg vgs avd. Saggrenda. Nå var den seiersrekken endelig brutt. Vi er usikre på om det var lærerne eler eleven fra Buskerud som var mest glade for å vinne.

 

Det skal sies at de 3 beste lagene ble godt premiert med gaver som næringen hadde sponset, ingen av de gikk tomhendte hjem. Det var forøvrig Kongsberg vgs avd Saggrenda som kom på 2. plass og Tomb stakk av med 3.plassen.

Det skal forøvrig nevnes at ViPlaget kom på en respektabel 6.plass, det betyr at vi som naturbruksnæring går en lys fremtid i møte og at vi skal og må ta godt vare på våre naturbruksungdommer. Det er skarpe hoder som vi sårt trenger i vår bransje.

Tusen takk til alle organisasjoner og aktører som bidrar til å skape dette ville og fantastiske eventyret. Det er en inspirerende arena, både for elever men også for de som bidrar og ikke minst for de underviser fremtidens arbeidskrefter.

    

Ved premieringen ble det også delt ut Naturbrukstipend på 10.000kr til 2 heldige vinnere. Det er et stipend som går til beste elev. Ikke nødvendigvis til den eleven som har best karakterer, men til den eleven som har vist best fremgang i praktiske fag, samt bidrar til positive holdninger rundt seg. Det er fylkesmannen i Oslo og Viken, Landbruksselskapet i Buskerud og Velg Naturbruk som deler ut denne prisen årlig.

De 2 heldige vinnerne dette året var:

Ester Fagerberg – VG 2 Hest og hovslager (Buskerud vgs)

Andre Fredensborg Wærp – VG 2 Skogbruk (Kongsberg vgs)

Det skal ikke stikkes under en stol at det er en krevende jobb å arrangere dette, og at det koster både blod, svette og tårer. Men, det er en så viktig jobb for naturbruk dens fremtid og videre arbeid forbundet med rekruttering at vi bare MÅ fortsett med dette arbeidet. Jeg håper jeg ser DEG på arrangementet til neste år. Enten som funksjonær, sponsor, gjest, deltaker eller det du mener kan gjøre dette til at 59*Topptur 2020 blir et enda villere og råerere rekrutteringseventyr.

 

Karl Henrik S. Berke

Prosjektleder 59* Topptur / Velg Naturbruk

Skogselskapet i Buskerud