Invitasjon til informasjonsmøte for medlemmer i Vestfold, Telemark og Buskerud

Invitasjon til informasjonsmøte

for medlemmene i BTV om prosessen for en sammenslåing av

Skogselskapene i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV)

 

  • 08.05.19
  • Klokken: 18.00
  • Sted: Hvittingfoss; Sentrumsveien 62, 3647 Hvittingfoss
  • Enkel bevertning

 

Informasjon om saken:

Skogselskapene i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) har samarbeidet tett en periode på 3 år, de ansatte har hatt felles møter og det har blitt samarbeidet om ulike arrangementer og skoleskogdager. Dette har fungert godt og samarbeidet har blitt sterkere og bedre.

 

På årsmøtene for BTV for 2017 på våren i 2018 ble det vedtatt å gi styrene fullmakt til å utrede mulighetene for en eventuell sammenslåing.

Årsmøte vedtak i BTV:

Buskerud:

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utarbeide og eventuelt inngå en avtale mellom skogselskapene i Buskerud, Telemark og Vestfold. Målsettingen er å danne et felles skogselskap av de tre nåværende selskapene.”

 

Telemark:

Vedtak: “Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede og jobbe videre med en sammenslåing av de 3 skogselskapene i Telemark, Vestfold og Buskerud. Vedtaket var enstemmig.”

 

Vestfold:

Vedtak: «Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede og vurdere en sammenslåing av skogselskapene i Buskerud, Telemark og Vestfold. Utredningen, sammen med styrets innstilling, legges fra for årsmøtet for skogselskapet i Vestfold for 2019.»

 

Det har i denne perioden blitt avholdt felles styremøter med de ansatte tilstede, i tillegg til flere møter kun med ansatte og styreledere i et oppnevnt arbeidsutvalg.  På disse møtene har det blitt tatt opp status, utfordringer, samarbeid og eventuelt sammenslåing.

Det har blitt utarbeidet et dokument som er et beslutningsdokument som skal legges frem og godkjennes på de forestående årsmøtene.

Styrene ønsker i informasjonsmøtet for medlemmene i BTV å presentere beslutningsdokumentet, for en sammenslåing av det tre skogselskapene, og det er selvsagt anledning til å stille spørsmål, komme med innspill og meninger.

Styrene ønsker derfor å orientere om saken og be om innspill for å kunne ta det opp til avstemming på årsmøtet 3, 4 og eller 5 juni 2019 til de tre respektive skogselskapene.

 

Velkommen til informasjonsmøte om prosessen for en sammenslåing av skogselskapene i Buskerud, Telemark og Vestfold

 

Med vennlig hilsen

Styrene og administrasjonen i Telemark Skogselskap,

Skogselskapet i Vestfold og Skogselskapet i Buskerud

 

Her kan du laste ned beslutningsdokumentet for sammenslåing: Beslutningsdok – BTV

 

 

2018 i Buskerud – Stappa med aktiviteter og skog!

Et år går fort når har det gøy, og det har vi hatt i Skogselskapet (i Buskerud).

Aktiviteter har strekt seg fra å være i skogen å forundres over skogens under og småkryp til å være på skogvandring med våre medlemmer.  Det som er en felles nevner på tvers av alder er gleden av å være i skogen. Vi presenterer litt av årets absolutte høydepunkt her i en film:

 

Skoleskogdager

Skoleskogdager står sterkt i Skogselskapet, og like så hos oss. Vi har i år vært i skogen med ca. 2300 barn fra hele fylket. Fra Drammen i Sør til Hol og Hemsedal i Nord. Vi er på skogdager med barn fra 5.-10. klassetrinn, hovedfokus ligger allikevel på 5.-7.klasse. Når vi er ute med barna/ungdommene forsøker vi å skape bilde av hvorfor og hvordan skogbruket utøver et bærekraftig skogbruk, der vi kan skape flotte produkter som du, de og vi kan bruke med god samvittighet. Grunnen til at vi klarer å gjennomføre så mange aktiviteter rettet mot barn og unge er på grunn av finansiell støtte fra både fylkeskommunen i Buskerud og Fylkesmannen.

Bygging og åpning av gapahuk

I løpet av sommeren 2018 har Skogselskapene i Buskerud og Vestfold  med finansiell støtte av Sparebankstiftelsen bygget en flott gapahuk på Konnerud.Den har blitt et flott turmål for nærområdets befolkning, men skal naturligvis også fungere som tilholdssted på skoleskogdager i fremtiden.

     

Denne ble offiesielt åpnet den 29.sept. Det var varaordfører i Drammen kommune, Yusuf Gilani, som stod å hogge seg gjennom “åpningskvisten”, sammen med noen heldige utvalgte barn. Skolebarn og flere barnehager fra nærområdene deltok også på selve åpningen. Det ble en stor skogfest, med kake, saft og ordentlig skaukake til alle.

Staselig besøk på Skogselskapets lokaler på planteskolen

En tirsdags ettermiddag i august svingte statsråd Jon Georg Dale innom Skogselskapet og Norgesplanter As i Buskerud for en liten oppdatering i produksjon av skogplanter. Det var del av en 2 dagers “dannelsesreise” i Buskerud der han møtte mange ulike bedrifter og organisasjoner tilknyttet landbruket. Som seg hør og bør ble han ønsket velkommen til Øvre Eiker av ordfører Ann Siren Fjerdingstad som også tok seg tid til å komme i anledningen det offisielle besøket. Veldig hyggelig å besøk av daværende landbruksminister.

Dyrsku`n 2018

Dyrsku`n er Dyrsku`n – her møtes øst og vest, kuer og hest,  her møtes jordbruk, anleggsvirksomhet og skogbruk. Over 80.000 mennesker fant veien til Norges største møteplass for landbruks interesserte. Vi var på plass i samarbeid med Skogselskapet i Telemark og Det norske Skogselskap på skogtunet, der forøvrig også Norgesplanter AS, Skogbrand, AT-Skog, Velg Skog og Komtasu hadde stand. Mange trivelig og interessante skogprater ble innledet rundt bålet og med en varm skaukaffe i handa. Også Erna Solberg(H) og Trygve Slagsvold Vedum (SP) slo av en liten prat med oss, og kun styrke samlingen vår av plantespett med celebre signaturer.   Det må nevnes at det i tillegg ble delt ut ca. 4000 smaksprøver av svin som var foret opp på granflis, derav var det jo naturlig å tilby smaksprøvene som: “grise gode”, “gørgod grangris” mm.

Næringslivs konferansen 2018 – Vikersund

Skogselskapet i samarbeid med Norgesplanter AS og Skogskolen i Saggrenda deltok på årets Næringslivskonferanse på Vikersund(18.mars) , årets tema var: “Hvordan gjøre gull av grønne skoger – ser vi ikke skogen for bare trær?” Vi visste frem skogplanter med og uten voks, skogsmaskin simulatoren til skogskolen i Saggrenda ble også vist frem og publikum kunne teste sin sjåførkunnskaper. Det ville blandt annet tidligere landbruksminister Jon Georg Dale(Frp) prøve. Han avsluttet sitt besøk med følgende ord: Høgg mer og plant mer! Som musikk i våre ører.

Vi har utdannet nesten 800 “mini – skogbrannvoktere”:

Skogselskapet i samarbeid med Skogbrand har gjennomført et prosjekt der hensikten var å utdanne barn i barneskolealder til å bli mini skogbrannvoktere. Det prosjektet kunne jo ikke ha vært mer aktuelt, med tanke på den ekstremt tørre sommeren vi har hatt på Østlandet på sommerhalvåret 2018. Samtlige barn ble naturligvis dekorert med bevis og caps etter bestått eksamen.

 

 

 

Storfint besøk på åpning av gapahuk på Konnerud (Drammen)

I dag har vi åpnet vår nyeste stolthet, en flott og stor gapahuk på Konnerud. Nærmere bestemt ved gråstein som ligger inntil Konneruds flotte sti og skiløype nett.

Etter at styreleder i Skogselskapet i Vestfold, Per Asbjørn Andvik, ønsket barnehagebarn, skolebarn og inviterte gjester, ga han ordet videre til dagens hedersgjest:

Det var varaordfører i Drammen kommune, Yousuf Gilani, som stod for den offisielle åpningen. Han påpekte i sin åpningstale at han håpet på at mange mennesker ville benytte denne i årene fremover og at den var bygd såpass stor at man hadde plass til en hel skoleklasse under samme tak. Den tanken har vi naturligvis tenkt på, vi ønsker jo å bruke denne til å gjennomføre skoleskogdager for barneskoler i årene fremover også.  Da er det fint å kunne søke ly for vær og vind når nistepakker skal spises eller “skogundervisning” skal gis. Da skal vi når været tillater det fyre opp bål og ha det skikkelig trivelig under det solide taket. Da skal vi sammen med elevene skape gode minner i skogen å huske tilbake på.

 

 

Høstværet stod i stil med stemningen på dagens åpning, sol fra skyfri himmel kastet glans over gapahuken og de flotte fargene i skogen på denne årstiden. Det summet av trivelig prat og barnelatter fra start til slutt.Stort bedre enn det kan vi ikke få det i skogen.

Se hvordan varaordføreren og noen heldige barne hogger seg gjennom “åpningssnorkvisten”:

Filmsnutt: Hogg – 1     &    Hogg – 2

Gapahuken er bygd sammen av Skogselskapet i Vestfold og Buskerud, Drammen kommune og Sparebankstiftelsen DNB som har bidratt med midler til realiseringen. Gapahuken ligger nært til bebyggelse og vil kunne tjene som et fint turmål for mange familier, barnehager og skoler.

 

Som seg hør og bør ble det naturligvis ordentlig og tradisjonell “gapahukbespisning”: grillpølser, skaukaffe og skikkelig skogsmarsipankake! Til stor glede og fornøyelse til alle gjestene.

Med en så flott åpningsdag med over 150 gjester fra de allerminste til godt voksne, hyggelige gratulasjoner og trivelige tilbakemeldinger fra mennesker som bor i nærheten så gleder vi oss til fortsettelsen i og med denne flotte gapahuken. Vi håper også at DU tar deg turen ut hit og kan nyte fine dager i skogen.

Parallelt med åpning ble det arrangert en skoleskogdag av Skogselskapet for 6. klasse fra Hallermoen barneskole på Konnerud, elevene fikk et godt innblikk i temaer som skogbruk, jakt og fangst, spikking og allemannsretten. Elevene gikk en postløype i skogen som hadde trivelige personer fra Dnt Drammen og omegn, NJFF Buskerud og Kongsberg vgs avd, Saggrenda som mannskaper.

De fikk seg naturligvis en skoleskogdag utenom det vanlige, men vi tipper de syntes det var helt greit.

 

 

Les gjerne mere på Drammens kommunesider her: Drammen Kommune

 

 

 

 

Ettermiddagsbesøk på planteskolen i Hokksund av statsråd Dale

Tirsdags ettermiddag svingte statsråd Jon Georg Dale innom Skogselskapet og Norgesplanter As i Buskerud for en liten oppdatering i produksjon av skogplanter. Det var del av en 2 dagers “dannelsesreise” i Buskerud der han møtte mange ulike bedrifter og organisasjoner tilknyttet landbruket. Som seg hør og bør ble han ønsket velkommen til Øvre Eiker av ordfører Ann Siren Fjerdingstad som også tok seg tid til å komme i anledningen det offisielle besøket. Deretter ønsket styreleder i Norgesplanter AS, Sverre Siljan, velkommen til bedriftene Skogselskapet i Buskerud og Norgesplanter. 

F.v. Statsråd Dale, Skogbrukssjef Garaas, ordfører Fjerdingstad, Fylkesskogmester Nordby og daglig leder Kihle

I løpet av den korte timen Dale besøkte oss fikk vi gitt ham en god oppsummering hvordan det er å produsere skogplanter, men også hvordan det er å eie og drifte en skogplanteproduksjon. En trivelig kar å ha på besøk som har glimt i øyet og kjappe kommentarer. Naturligvis fikk han også en omvisning anfør av daglig leder, Lars Kihle, på bruket vårt. Her fikk han se vårt splitter nye “kortdagsbehandlings anlegg” og vår vidundermaskin som påfører plantene et voksbelegg. Dette voksbelegget skal beskytte skogplantene på en helt miljøvennlig måte mot snutebillene.

Vi ønsker naturligvis Statsråd Dale hjertelig velkommen tilbake ved en senere anledning, og han må gjerne ta med seg mange av kollegaene sine. For oss som for de fleste andre så deler vi gjerne av vårt for å spre kunnskap om skog, skogbruk, produksjon av skogplanter med mere..

Stastråd Dale og infoleder i Skogselskapet Berke

Som statsråd Dale har sagt: “Hogg mer, plant mer”, vi er så enig, så enig!

 

Ønsker du å lese mere kan du lese mere på eikernytt.no her