Årsmøte 2022

Årsmøte Skogselskapet i Agder 14.mai 2022.

Årsmøte 2022, Skogselskapet i Agder   

Lørdag 14. mai på Froland Menighetsenter, Ovelandsheia 1, Froland kommune.                                                 

Etter ordinært årsmøte blir det mat, omvisning

 

  Kl. 09.00 – 10.00 Kafferøe og registrering

 

  Kl. 10.00              Årsmøte

Velkommen til Froland v/varaordfører Øivind Froland

  Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

  Sak 2. Valg av møteleder, tellekorps og to til å underskrive protokollen.

  Sak 3. Skogselskapets årsmelding for 2021.

  Sak 4. Skogselskapets regnskap for 2021.

  Sak 5. Valg (Valgkomiteens innstilling se nederst)

  Sak 6. Fastsetting av godtgjørelse til styret 

  Sak 7. Fastsetting og forslag om endring av vedtekter for kontingent.

  Sak 8. Utdeling av Skogselskapets diplom.

  Sak 9. Orientering fra administrasjonen.

 

Kl. 12:30        Middag.

Kl. 13.30        Informasjon og omvisning på Songe Sag

                          Informasjon og omvisning hos Bøylestad & Moen

Vel møtt!

Kåre Haugaas – Styreleder-                                                      Christian Espegren – Daglig leder-

Påmelding innen 5/5 til: agder@skogselskapet.no eller mob.94162221 (ikke SMS)

«Sak 7. Landsmøte til DNS skal den 1 juni behandle saken om ett system for felles medlemskontingent og medlemshåndtering. Saken vil bli drøftet inngående på årsmøte til Skogselskapet i Agder. Styrets forlag er at årsmøte gir styret mandat til å jobbe videre med dette. En slik sak vil medføre en vedtektsendring i § 6 Dette påligger årsmøtet å gjennomføre: bokstav h: Fastsette medlemskontingent/ informasjonskontingent.»

 

 

 

Valgkomiteens innstilling:

 

 Styre:

Trygve Haugeland,          Lyngdal  ny  velges for 3 år

Torbjørn Flaat,                 Evje og Hornes valgt 2021 ikke på valg

Thor Skjeverak,               Songdalen valgt 2021 ikke på valg

Eivind Kvinlaug,               Lyngdal forslåes gjenvalgt for 3 år

Lilly Berland,                    Arendal  forslåes gjenvalgt for 3 år

Elma Liane,                     Lillesand valgt 2020 ikke på valg

 

 Varamedlemmer:

  1. Gunn Haga Brekka, Arendal , forslåes gjenvalgt
  2. Arne Topstad, Songdalen , foreslåes gjenvalgt.
  3. Gerd Bråtveit, Konsmo , foreslåes gjenvalgt.

 

 Valg av styreleder og nestleder:

Leder. Trygve Haugeland,  Lyngdal    velges for 1 år

Nestleder. Elma Liane,  Lillesand  velges for 1 år

 

 Revisor:

Åsulv Espeland,     Arendal foreslåes gjenvalgt.

 

 Valgkomite:

Tormod Vågsnes,  Arendal   valgt i 2021 ikke på valg

Tor Torkildsen,     Farsund   valgt i 2021 ikke på valg

 

Valgkomiteen foreslår at styre får fullmakt til å velge 2 nye medlemmer

til valgkomiteen for 2023.

 

 Godtgjørelse til styret:

Dagens satser: Leder og styremedlemmer kr. 800,- pr. møte.

Leder kr. 10 000,- pr. år.

Reisegodtgjørelse etter statens regulativ.

Valgkomiteen foreslår ingen endringer.

Stipend for studenter

Einar L. Yggeseths legat til fordel for Oslo og Akershus Skogselskap
Avkastning på legatet skal nyttes til stipender som ytes til hjelp for trengende som vil utdanne seg innenfor skogbruksnæringen og/eller til støtte for personer som arbeider innenfor forskning som har tilknytning til eller kan få betydning for samme næring. Personer hjemmehørende i Asker og Bærum er fortrinnsberettigede.

Søknad om stipend sendes til Skogselskapet i Oslo og Akershus,
på e-post: hm@skogselskapet.no, innen 25.05.22.

Skoleskogdager i strålende vær!

Rundt 540 elever fra Time og Klepp meldte seg på tilbudet om skoleskogdag i Njåskogen i år. Vi er godt i gang med dagene som startet like etter påske. Elevene legger for dagen stor entusiasme, og går løs på de ulike i oppgavene de får med imponerende iver. Og når været også spiller på lag som i år, ja så er suksessen sikret.

De etter hvert tradisjonsrike skoleskogdagene  i Njåskogen har blitt til gjennom våre  gode samarbeidspartere, Jærmuseet/Vitengarden og grunneier Jæren Skoglag. Fra i år er vi så heldige å også ha Jæren Sparebank med oss på laget – noe som er med på å sikre framtiden for arrangementet, foreløpig for en treårsperiode.

Det er nemlig ikke billig å gjennomføre skoleskogdager for så mange elever, og det fordelt over mange dager. Men med økonomisk støtte ligger forholdene nå til rette for at Njåskog-dagene kan gjennomføres på dagens nivå også i årene som ligger foran.

Elevene, som er på 5. til 7. trinn får undervisning om skogens rolle som kimaarbeider, pleie av ungskog, og de sager, kløyver og pakker ved.

Hver elev får i tillegg plante nye trær, og de gjennomfører en natursti i skogen med oppgaver om

skogen både som fornybar ressurs, som næringsgrunnlag, og som biotop for alt fra maur til elg. Skogens rolle som en viktig bidragsyter i klimakampen er også en viktig del av naturstien. Det blir også lagt vekt på å lære elevene hensynsfull ferdsel i naturen, med særlig vekt på tiltak mot skogbranner.

Skogdagar 2022

Sogn og Fjordane Skogselskap arrangerer skogdagar rundt om i heile Vestland fylke, med fokus på skogkultur, som ungskogpleie, planting, plantekvalitet, planteval, men også hogst, tømmerverdi, tømmermarked osb.

Det er fullt mogeleg å stille spørsmål både til instruktør, Skogselskapet, forvaltinga og næringa på dei dagane dei også er tilstades.

Ynskjer du/de at me arrangerer ein skogdag i ditt distrikt (i Vestland fylke). Ta kontakt med ruben@skogselskapet.no

Det blir servert bålkaffi og enkel matservering (pølser eller liknande).

Lista vil oppdatere seg kontinuerlig.

Dato Klokka Stad Kommune
02.jan 10.00 Lavikdalen Hyllestad
3.mai 10.00 Dale Fjaler
5.mai 17.00 Ved pumpehuset til vassverket på Fløtre, Byrkjelo Gloppen
9.mai 17.00 Fristad Askvoll
12.mai 17.30 TBA Luster
13.mai 10.00 Valeberg Sogndal (Kaupanger)
16.mai 11.00 Asperheim gard Årdal
18.mai 18.00 Takledalen Gulen
20.mai 13.00 Innvik Stryn
24.mai 17.00 Nordfjordeid Stad
7.juni TBA Ålfoten Bremanger

 

Kappedagar vinteren 2022

Sogn og Fjordane Skogselskap arrangerer skogdagar rundt om i heile Vestland fylke, med fokus på skogkultur, som ungskogpleie, planting, plantekvalitet, planteval, men også hogst, tømmerverdi, tømmermarked osb.

Det er fullt mogeleg å stille spørsmål både til instruktør, Skogselskapet, forvaltinga og næringa på dei dagane dei også er tilstades.

Ynskjer du/de at me arrangerer ein skogdag i ditt distrikt (i Vestland fylke). Ta kontakt med ruben@skogselskapet.no

Det blir servert bålkaffi og enkel matservering (pølser eller liknande).

Lista vil oppdatere seg kontinuerlig.

Dato Klokka Stad Kommune
02.jan 10.00 Fristad Askvoll
3.mai 10.00 TBA Fjaler/Sunnfjord
4.mai 17.00 TBA Stad (Eid)
5.mai 17.00 Ved pumpehuset til vassverket på Fløtre Gloppen (Byrkjelo)
9.mai 17.00 TBA Fjaler/Sunnfjord
12.mai 10.00 TBA Luster
13.mai 10.00 Valeberg Sogndal (Kaupanger)
16.mai 11.00 Asperheim gard Årdal

 

Familiedag på Vitengarden

Søndag 24. april deltok vi på den årlige familiedagen som Jærmuseet arrangerer på Vitengarden på Nærbø. Det var 360 deltakere innom i løpet av dagen, og Skogselskapet i Rogaland bidro med å sette opp en natursti i skogen på gården med spørsmål om skog, skogsdrift, klima og fauna.

Her fikk familiene som deltok testet kunnskapen sin, og ved siste post ventet øks og sag ved siden av velvoksne tømmerstokker. Her fikk både store og små prøvd seg på vedproduksjon – og de ivrigeste fikk en fullpakket vedsekk med seg hjem.

 

I tillegg hadde vi utdeling av informasjon/vervebrosjyre på selve museet. Alt i alt en trivelig og travel søndag på Nærbø-  både for deltakere og arrangører.

Rogaland 4H var også medarrangør, og viste godt igjen med mange aktiviteter rundt på museumsgården.

Kurs i skogfond for skogeiere i Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har en kursserie for kommunene: Klimasmart skogbruk, som en del av arbeidet med oppfølging av handlingsplan for skogbruk 2021-25. På oppdrag for Statsforvalteren, og i samarbeid med Viken fylkeskommune, tilbyr Skogselskapet kommunene å arrangere kurs for skogeiere og andre.

“Lær å bruke skogfond – smart for lommeboka di, skogen og klimaet”

I samarbeid med kommunene har Skogselskapet i april holdt tre kurs i skogfond (webinar på Teams) for skogeiere:
5/4 for Romerike og Hadeland,  25/4 for Hallingdal og  26/4 for Ringerike, Krødsherad, Hole, Modum, Lier, Bærum, Asker, Drammen og Øvre Eiker.

Trolig vil vi holde flere kurs i dette tema til høsten, og forhåpentligvis nå ut til skogeiere i hele Viken.

Her er presentasjonene:

Kurs i skogfond, ved Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus
Tilskuddsordningene, Andreas Bostad Thaule, Skogbrukssjef Lørenskog, Oslo og Rælingen
Tilskuddsordningene, Jon Andreas Ask, Skogbrukssjef i Flå og Nesbyen
Tilskuddsordningene, Arvid Hagen, Skogrådgiver Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

Under finner du opptak av webinaret 5/4:

Meld deg inn i Skogselskapet – støtt vårt ideelle arbeide, få rabatt på Norsk Skogbruk og hold deg oppdatert på fagstoff om skogbruk.

Hold avstand til rotveltene

SKOG ER SKOG – ELLER?

Skogselskapet bidrar til bedre skogbruk i Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har utarbeidet en egen handlingsplan for skogbruket frem mot 2025. Hovedmålet er å øke aktiviteten og verdiskapingen i skogbruket gjennom bærekraftig forvaltning av skogen.

Planen peker på ulike utfordringer, som blant annet at nivået på planting og ungskogpleie må opp, og at det er stadig økende skogfondskontoer. Naturlig nok er ett av satsingsområdene i planen bærekraftig skogproduksjon og effektiv bruk av virkemidler. De to andre satsingsområdene er infrastruktur og utvikling, og skog- og trebruk som del av klimaarbeidet i regionen.

De tre Skogselskapene i Viken har et godt samarbeid med Statsforvalteren, og sammen med Skogkurs har vi fått en rolle i både planlegging og gjennomføring av flere arrangement i forbindelse med oppfølging av handlingsplanen. I 2022 gjennomfører Statsforvalteren en egen kursserie med tema skog og klima for kommunene, hvor formålet er å gi oppdatert faglig påfyll på skogbrukstema, med et gjennomgående fokus på klima og klimatilpasning.

I denne kursserien Klimasmart skogbruk har Skogselskapet i vår holdt foredrag på webinar om skogfond og økonomiske virkemidler for kommunene, regnskapsførere og skogbruksledere. Disse kursene har vi så fulgt opp med egne webinarer for skogeiere, i samarbeid med kommunene i de ulike delene av Viken. For kommunene har vi også vært med på et eget webinar med faglig påfyll om foryngelse, som “Kick off” for plantesesongen. I tillegg skal vi bidra på ulike arrangement utover sommeren og høsten, med planlagte tema som skogsbilveg, bioenergi, skogkultur og ungskogpleie.

Skogselskapet setter pris på tilliten Statsforvalteren viser oss gjennom rollen vi har fått i dette arbeidet, hvor vi også samarbeider med Klimasmart Landbruk og Viken fylkeskommune, og som nevnt Skogkurs.