Skoleskogdager i Njåskogen

Skoleskogdager i Njåskogen – vårens vakreste eventyr! Skogselskapet i Rogaland og Jærmuseet inviterer hvert år elever fra 5. til 7. trinn i området rundt Bryne til skoleskogdager i Njåskogen. Denne våren var rundt 200 elever med på opplegget. Les mer

Eiendomshandel i Gjesdal

Skogselskapet i Rogaland har stor glede av eiendommen Axel Heibergs plantefelt på Auestad i Gjesdal der det ble plantet en rekke ulike treslag på snaumark i 1932 til 1934. Da vi fikk nyss om at to av naboene planla et makskifte fant vi en løsning som var til det beste for alle tre parter. Les mer

Skogdag på Vitengarden

24. april gikk årets skogdag på Jærmusèet Vitengarden av stabelen. Skogselskapet stilte med fellejon, vedkløyving og skogsti med quiz. Skogstien ledet de besøkende gjennom den lille skogen og bort til leirstedet der 4Hogså holdt til og laget mat på bål.

24. april er en sentral dato for friluftsarrangementer på nord Jæren. Denne søndagen var det tre ulike arrangement der vi gjerne skulle deltatt, men med kun to ansatte var vi dessverre nødt til å nedprioritere Vistnestunet på Randaberg. Mens Gerd Inger styrte spikking på Naturlåven ved Stokkavannet reiste undertegnede til Vitengarden ved Nærbø. Sol og tilnærmet vindstille gjorde sitt til at det var rekordbesøk på begge arrangementene.

 

Ved vitengarden ligger det et område med trær, akkurat stort nok til at det er å regne som en skog på det ellers treløse jærlandskapet. Vi ledet de besøkende ned fra muséet med egenprodusert skogsti med spørsmål om aktuelle treslag og dyrearter for området. Nede ved leirplassen foregikk det vedkløyving og presisjonsfelling med fellejon. Trebor og høydemåler var også med, men disse var det ikke tid til å få tatt i bruk. Mens Knut fra Jærmuseet styrte vedkløyvingen med stø hånd hadde undertegnede sin fulle hyre med å blåse opp ballonger og løfte fellejon i posisjon. Det var kø av barn som ville prøve seg fra start til slutt, og på de tre timene arrangementet varte gikk det med 400 ballonger. Neste gang vi skal ha tilsvarende opplegg kommer vi nok til å spandere på oss et litt mer takknemlig merke enn first-price.

 

Vitengarden er et fantastisk flott opplevelsessenter med stort fokus på trebruk, fornybar energi og bærekraftig høsting. Vi er veldig glade for det gode samarbeidet med Jærmuseet og gleder oss til fortsettelsen av dette!

Epledal, et sted å være, et sted å lære

Skogselskapet begynner å bli ferdig med bygningene i Epledal. Oppgaven videre er å utvikle stedet til en læringarena for alle. Her er en liten presentasjon av satus i dag. Les mer

Skogselskapet på VMs tak

Etter ei hel uke som arrangører og deltakere i EFNS i Holmenkollen, følte Skogselskapets folk seg ganske hjemme da de rigget seg til på VM-haugen for å kaste glans over VM i Skiskyting i begynnelsen av mars.

Les mer

Skogdag Norsk Folkemuseum – 100% tre

Søndag 6. mars arrangerte Norsk Folkemuseum 100% tre på museets uteområder på Bygdøy i Oslo.

Les mer

Markadagen med ny besøksrekord

– Vi tror og håper at Marka fikk mange nye brukere som følge av søndagens svært godt besøkte Markadag på Skullerud, sier fylkesmiljøvernsjef Are Hedén.

Les mer

Prosjekt Veiplanlegger i Sør-Trøndelag 2014-2017

Sør-Trøndelag har 2400 km helårsbilveier og sommerbilveger med skogbruksmessig nytte. Hovedtyngden av dette er bygd i tidligere tider, og har lavere standard enn dagens krav til vei. Veiene må bli mer robust mot økende nedbørsmengder, og samtidig tilfredstille kravene til effektiv og sikker tømmertransport. Les mer

Ikke akkurat Marit Bjørgen

En siddis’ beretning om å gå langrennstafett under Europeisk mesterskap for skogfolk i Holmenkollen.  Les mer

Gratis vedhogst!

Gratis vedhogst på Auestad i Gjesdal

Skogselskapet i Rogaland er i ferd med å gjennomføre et makebytte på vår eiendom Auestad (gnr/bnr – 29/5) i Gjesdal. I den forbindelse vil det meste av arealet vest for elva (Selsåna) bli omdisponert til beite, forsøksfeltene med barskog i nord vil bli stående enda noen tiår.

Alt av bjørketrær og selvsådde bartrær på denne delen av eiendommen vil bli fjernet i løpet av et par år. Skogselskapet ønsker i vinter å gi tilbud til sine medlemmer, støttespillere og andre ved- entusiaster om å hogge ubegrenset mengde ved på denne delen av eiendommen.

De som finner dette attraktivt bes om å sende en sms til 916 26 900, daglig leder Erik Faye-Schjøll, for å melde fra om at dere benytter tilbudet. Dersom det er spørsmål eller noe annet kan man stille disse ved å ringe samme nummer.